El Síndic ha posat en coneixement de la nova comissària europea de drets humans, Dunja Mijatović i dels relators competents en matèria de drets humans de Nacions Unides les darreres detencions de persones acusades de rebel·lió i terrorisme i vinculades als Comitès de Defensa de la República (CDR). Es tracta d’una operació coordinada per l’Audiència Nacional pels talls de carretera i l’aixecament de peatges duts a terme fa dues setmanes. El Síndic recorda que les llibertats d’expressió i de manifestació constitueixen drets fonamentals protegits per les més altes normes jurídiques nacionals i internacionals i que, tot i que aquestes llibertats no són absolutes, els seus límits han d’estar basats en la llei, cercar fins legítims i ser proporcionals.

Les actuacions perseguides en aquest cas per l’Audiència Nacional s’han de considerar prima facie com a expressió de llibertats públiques legalment protegides. Si en el decurs de l’exercici d’aquestes llibertats s’han ultrapassat els límits constitucionals i estatutaris dels drets en qüestió i s’han comès actes de desordre públic, s’han de perseguir penalment aquests fets amb proporció i mesura. La qualificació de fets d’aquesta naturalesa com a rebel·lió o terrorisme resulta manifestament desproporcionada, contrària al principi de legalitat i adreçada aparentment al doble objectiu, d’una banda, de criminalitzar la protesta i provocar un efecte dissuasiu de cara a futures mobilitzacions; i, de l’altra, de permetre a l’Audiència Nacional assumir la instrucció d’uns fets que, en virtut del principi de jutge predeterminat per la llei, correspondria als jutjats d’instrucció dels territoris on s’hagin comès.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here