image_pdfimage_print

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de la nova llei del patrimoni cultural català, que ha d’actualitzar i millorar l’actual llei (Llei 9/1993 de 30 de setembre) per garantir la protecció, la conservació i la difusió de l’herència cultural del país d’acord amb l’evolució i les necessitats de la societat actual.

La redacció de la llei de patrimoni cultural és un dels principals projectes de l’actual legislatura en l’àmbit del patrimoni. El Departament de Cultura està treballant en una nova llei amb una visió integral i flexible, actualitzada a la normativa internacional, que incorpori un concepte de patrimoni més social, inclusiu i sostenible; que abasti la seva diversitat i incorpori models innovadors de gestió que s’adeqüin a la realitat actual del país.

Els objectius d’aquesta futura llei són:

Publicitat
Publicitat
  1. Actualitzar els graus de protecció del patrimoni i incrementar la protecció, salvaguarda i defensa dels béns mobles i immobles.
  2. Integrar el patrimoni cultural en la mitigació i adaptació al canvi climàtic.
  3. Lluitar contra l’espoli del patrimoni cultural català.
  4. Dinamitzar el patrimoni cultural mitjançant la cooperació entre agents públics i privats.
  5. Fomentar la vinculació del patrimoni cultural amb el desenvolupament territorial, socioeconòmic, educatiu, paisatgístic i econòmic, i generar nous recursos destinats a la promoció conservació i recerca d’aquest patrimoni.
  6. Actualitzar la digitalització del patrimoni i els mecanismes de protecció i conservació del patrimoni digital.
  7. Promoure l’estudi i la recerca, en col·laboració amb les universitats i altres agents.

Un cop ja ha estat aprovada la memòria preliminar per part del Govern, el 2024 s’iniciarà el procés participatiu per a la redacció de la nova llei i l’audiència amb les entitats representatives del sector, les entitats locals, altres organismes i institucions, i la ciutadania.

Paral·lelament a aquesta llei, el Govern està elaborant l’avantprojecte de llei del patrimoni cultural immaterial català i de l’associacionisme cultural, que s’obrirà a informació pública també el pròxim mes de gener de 2024.

Un sistema cultural de referència

Un dels principals eixos del Departament de Cultura en aquesta legislatura és construir un sistema cultural de referència per a Catalunya, amb una governança que respongui a les necessitats actuals i que compti amb tota la ciutadania, les entitats i les administracions públiques. És moment de redefinir, repensar i revisar les estructures de la gestió cultural i els mecanismes de la presa de decisions per tal d’adaptar-los i actualitzar-los a una ciutadania que demana coordinació institucional, transparència, avaluació dels resultats i participació.

En aquest sentit, es treballa per dotar el patrimoni cultural català d’un marc normatiu de referència com és la futura nova llei del patrimoni cultural català, així com les que se’n deriven vinculades a les lleis de museus i arxius i gestió documental de Catalunya.