İspanya’da Yargısal Hukuk Savaşları

Çeviri DeepL ile oluşturuldu

image_pdfimage_print

Susan W. Tiefenbrun Case Wester Reserve University’de yayınlanan “Semiotic Definition of Lawfare” başlıklı tezinde Lawfare (İspanyolca Guerra Judicial) teriminin Hukuk ve Savaş kelimelerinin karışımından ortaya çıktığını ve bu yüzyılın ilk on yılında Anglo-Sakson medyasında kullanımı yaygınlaşan bir ifade olduğunu belirtmektedir.
Bu terimle, “yasal ve uluslararası prosedürlerin, bir yandan yasallık görüntüsünü korurken diğer yandan muhaliflere karşı halkı kışkırtmak için kötüye kullanılmasını”, delillerin kabul edilemezliği, jürinin tarafsız olmaması, orantılılık ilkesinin ihlali, savunmasızlık yaratılması ve İspanya’da yasak olan sözde ileriye dönük soruşturma gibi ceza muhakemesi kurallarının ihlal edilmesini kastediyoruz.
Podemos’a karşı hukuk mücadelesi
Podemos’un eski avukatı Jose’Manuel Calvente’nin “usulsüz finansman sağlandığı iddiasıyla” yaptığı şikayet üzerine Yargıç Escalonilla tarafından Podemos liderliğine karşı açılan soruşturmada, yukarıda bahsedilen ileriye dönük soruşturma ve suçlanan tarafın savunmasızlığı varsayımları mevcut olacaktır. Dolayısıyla, Yargıç Escalonilla soruşturmayı sadece şüpheler temelinde başlatacak, ne bir suç delili ne de bir kanıt bulamayacak ve böylece (İspanya’da yasak olan) “ileriye dönük soruşturma” yöntemini uygulayacaktı. Aynı şekilde, Calvente’nin hakim karşısındaki ifadesinin 2 saatten fazlası kaybolmuş, Savcılığın ve Podemos’un avukatlarının Calvente’ye yönelttiği sorular ortaya çıkmış, Podemos’un adı geçen eski avukatının tüm suçlayıcı dayanakları ortadan kaldırılmış ve bu da Podemos’un savunma avukatları için savunmasızlık yaratmıştır.
Pablo Iglesias’a karşı yürütülen hukuk mücadelesi, Pablo Iglesias’ı sözde “Dina Davası” kapsamında soruşturma altında ilan etmek ve Hükümet Başkan Yardımcılığı görevinden istifaya zorlamak amacıyla, “PP ile ilişkili politikacılar klanı” olarak adlandırılan gruba mensup olan, yargı gökkubbesinin yeni medya yıldızı Yargıç García Castellón’un hukuki kapriolasında somutlaşmıştır ki bu da bir başka ders kitabı niteliğindeki adli hukuk mücadelesi vakasıdır.
Altsasu davası
ERC milletvekili Gabriel Rufián’a göre Altsasu davası “adli hukuk savaşının açık bir örneğidir, çünkü bu çocuklar Cádiz’li olsalardı hapse girmezlerdi”.
Dolayısıyla, “Altsasu davası” olarak adlandırılan davada, sözde kanlı sivil muhafızın beyaz gömleğine dokunulmadan göründüğü duruşma gecesine ait video kanıtının kabul edilemezliği gibi, adli hukuk savaşının neredeyse tüm tipik unsurları mevcuttu; Altsasu davasında savunma tarafından “Sivil Muhafızlardan bir albayla evli olduğu ve İçişleri Bakanı tarafından Sivil Muhafızlar Liyakat Nişanı ile ödüllendirildiği için tarafsız bir yargıca sahip olma hakkının yerine getirilmediği” gerekçesiyle boşuna itiraz edilen Yargıç Concepción Espejel’in başkanlık ettiği Jürinin tarafsızlığının olmaması.
Aynı şekilde, bu ceza yargılamalarında orantılılık ilkesinin ihlal edildiğine tanık olduk, zira nefret suçları en fazla 4 yıl hapis cezasıyla, yaralama suçları ise 3 ila 8 ay hapis cezasıyla ya da yokluklarında para cezasıyla cezalandırılır, ancak bu gençlere verilen cezalar 3 ila 19 yıl arasında değişmektedir, ayrıca savunma avukatları suçlamanın ayrıntılarına sahip olmadığından ve bu gençlerin duruşma yapılmadan önce 18 ay tutuklu kalmaları ağırlaştırıcı bir durum olduğundan sanıkların savunmasızlığına tanık olduk.
Puigdemont’a karşı hukuk mücadelesi
Adli Tardofranquismo’nun yeni medya yıldızı, Audiencia Nacional hakimi García Castellón, Puigdemont, Marta Rovira ve sözde “procés genelkurmayını”, procés’in mahkumiyet kararlarını protesto etmek için kitlesel protestolar, düzensizlik ve kamu mallarına saldırılar düzenlemekten sorumlu “Tsunami Democrátic” platformunun 2019’da uygulanmasına karıştıkları iddiasıyla terör suçundan suçlayacaktı.
Yargıç Garcia Castellon, soruşturmayı sadece şüphe ve varsayımlara dayanarak, sadece Guardia Civil tarafından özel olarak hazırlanan bir rapora dayanarak başlatacak ve böylece “ileriye dönük soruşturma” (İspanya’da yasaklanmıştır) olarak adlandırılan yöntemi uygulayacaktı. İspanyol içtihat hukukunda, “Madrid Topluluğu Başkanının Estepona Villası” olarak bilinen davada Yüksek Mahkeme Ceza Dairesinin 1 Temmuz 2014 tarihli kararında kategorik olarak “bu Mahkemenin, bu olasılığı destekleyecek herhangi bir nesnel veri veya unsurun yokluğunda, bir kişi veya tüzel kişiliğin suçlandığı olaylarla ilgili olarak herhangi bir zamanda herhangi bir suç işleyip işlemediğini tespit etmeye çalışmak için yalnızca İleriye dönük bir soruşturma başlatması amaçlanamaz” ifadesine yer verilmiştir.
Ancak Savcılığın “ortada terör suçu değil kamu düzenini bozma suçu olduğunu, dolayısıyla Ulusal Mahkemenin bu davada yetkili olamayacağını” savunduğu temyiz başvurusuna rağmen Yargıç Castellón konuyu Yüksek Mahkemeye havale etti; Yüksek Mahkemenin davada yetkili olduğunu ilan etmesi ve Puigdemont’un Katalonya’da yapılacak bir sonraki Özerklik Seçimlerinde Generalitat’a aday olarak sunulmasını engellemek için davayı ertelemesi bekleniyor.
PSOE ve Junts arasında imzalanan anlaşmada yer alan İspanya’da yargıya müdahale iddialarını araştırmak üzere parlamento komisyonlarının kurulması ihtimali karşısında, feshedilen CGPJ’nin geçici Başkanı Vicente Guilarte yargıçlara “yargıya müdahale iddiaları konusunda ifade vermeye çağrılmaları halinde isyan etmeleri” çağrısında bulundu.