image_pdfimage_print

El Govern ha aprovat destinar 7,2 milions d’euros a posar en marxa serveis oceanogràfics claus per al desplegament de les seves competències en aquesta matèria. Aquests equipaments serviran per impulsar la política marítima integrada.

Amb l’aprovació d’aquest import i una inversió superior als 18 milions d’euros cofinançada pels Fons Europeus (FEMPA) durant els pròxims set anys, l’objectiu és prestar serveis d’oceanografia operacional, a banda dels serveis d’assessorament en matèria de pesca que ja s’ofereixen. En particular, mitjançant una xarxa de radars d’alta freqüència (la més extensa d’Europa), que proporcionaran mesuraments, anàlisis i prediccions de variables, com ara el nivell del mar, la temperatura, la salinitat, els corrents marins i l’onatge de tot el litoral català a les administracions, als sectors econòmics i a la societat en general.

La informació proporcionada per aquests serveis serà de cabdal importància per millorar la gestió dels recursos pesquers i el medi marí, la seguretat al mar, l’economia blava i la transició energètica. En l’àmbit marí, els sectors que es poden beneficiar més directament de les dades, modelitzacions i prediccions són el pesquer i l’aqüícola, les activitats marítimes recreatives i el transport, els serveis d’emergència, salvament i seguretat al mar i els centres de recerca.

Publicitat
Publicitat

Actualment, a Catalunya ja operen diferents instrumentals de seguiment i recollida de dades (boies i radars) controlats per la Generalitat. No obstant això, amb la deriva i el reforç d’aquests nous serveis en matèria oceanogràfica, d’acord amb les línies estratègiques d’actuació de l’Estratègia marítima de Catalunya, la Generalitat avança cap a un sistema propi de recopilació, modelització i predicció en l’àmbit marítim.

L’institut oceanogràfic propi de Catalunya

El 1982, l’Estat va transferir a Catalunya les competències en recerca oceanogràfica, que es van materialitzar 35 anys més tard, el 2017, amb la creació de l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR), que serà l’encarregat de desenvolupar els serveis d’oceanografia operacional. L’ICATMAR és l’institut oceanogràfic propi de Catalunya i es constitueix en partenariat amb l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona – Consell Superior d’Investigacions Científiques (ICM-CSIC). Té com a finalitat proporcionar assessorament científic de qualitat al Govern per a la gestió, així com serveis per al conjunt de la ciutadania.