Presentació de la candidatura Eines de País - Un pas més a les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona
Presentació de la candidatura Eines de País - Un pas més a les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona
image_pdfimage_print

Amb la proclamació aprovada per la Junta Electoral Territorial número 6, corresponent a la Cambra de Comerç de Tortosa, ja s’han proclamat totes les candidatures per a les eleccions camerals de 2023. D’acord amb la normativa electoral, aquelles candidatures proclamades en què el nombre de candidats ha estat igual o inferior al nombre de vocalies a cobrir són declarats electes de manera directa sense votacions (podeu consultar totes les candidatures en els documents adjunts).

Un cop completat tot el procés, la Cambra de Tortosa s’ha sumat al grup format per les de Girona, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Lleida, Tàrrega i Valls, en què resten pendents només de l’elecció dels vocals en representació de les empreses de major aportació per a establir la composició definitiva dels seus plenaris.

A la Cambra de Tarragona no se celebraran eleccions per sufragi dels vots dels electors i les electores, però sí que s’hauran d’escollir els representants a proposta de les organitzacions empresarials el proper 18 de juliol.

Publicitat

Les Cambres de Sabadell i Reus celebraran eleccions per escollir els representants per sufragi dels vots dels electors i les electores, però només per a un o dos dels epígrafs en què es divideixen el plenari i el cens –cada epígraf correspon a uns determinats sectors d’activitat econòmica, i cada cambra en modula la representativitat en funció del pes d’aquest sector d’activitat en l’economia del seu àmbit territorial. La Cambra de Manresa, per la seva banda, celebrarà votacions en 21 vocalies de sufragi. Aquestes tres cambres no hauran de votar pels representants a proposta de les organitzacions empresarials perquè aquestes han presentat una única llista de candidats, que ha resultat electa.

Barcelona i Terrassa, comicis per a tots els epígrafs

Respecte a les Cambres de Barcelona i Terrassa, totes dues celebraran comicis per a totes les categories, és a dir, per a tots els epígrafs pel que fa als representants per sufragi dels vots dels electors i les electores. En el cas de Terrassa, a més, també hi ha contesa per elegir els representants de les organitzacions empresarials. En canvi, a Barcelona hi ha llista única de representants d’aquestes organitzacions, fet que implica que resultin electes automàticament.

Pel que fa a les candidatures en representació de les empreses de major aportació, i d’acord amb el Reglament de Règim Interior de cada cambra, es presentaran les corresponents candidatures a partir de la data de les eleccions de sufragi, si n’hi ha. En les cambres on no hi haurà sufragi, les candidatures es presentaran en els propers dies, en un termini que les mateixes cambres faran públic. Només la Cambra de Barcelona preveu en el seu Reglament de règim interior que les candidatures de major aportació es presentin alhora que les candidatures de sufragi. Tanmateix, en el cas d’aquesta cambra no s’han presentat candidatures per a aquesta tipologia de vocal.

Tal com ja recollia la convocatòria electoral, les votacions als vocals de sufragi de les cambres es faran amb vot electrònic el proper setembre, en modalitat de vot remot accedint al web de cada cambra des del 15 de setembre, a les 9h, i fins al 19 de setembre, a les 9h, i en modalitat de vot presencial el dia 20 de setembre, de 10 a 17h als col·legis electorals de cada cambra.

Al web empresa.gencat.cat/eleccions-cambres-2023 s’anirà recollint tota la informació actualitzada de l’evolució d’aquest procés electoral.