image_pdfimage_print

El reconeixement mutu dels certificats de coneixement del català dels governs català, andorrà, balear i valencià ha guanyat visibilitat amb la unificació de la informació als seus respectius webs, fruit de l’acord dels governs que formen part de la Declaració de Palma.

Així, els webs de cada govern publiquen la mateixa informació en relació a l’acreditació dels diversos nivells de coneixements de català. Aquest acord dona visibilitat a la unitat de criteris de certificació i evidencia la unitat de la llengua. A més, significa una millora per als ciutadans que volen obtenir un certificat perquè se’ls ofereix un punt d’entrada comú per tenir tota la informació necessària sobre l’oficialitat dels certificats, nivells i descripció de les proves i contactes de cada administració. El passat 1 de juliol, els representants de la política lingüística dels governs català, balear i valencià es van reunir a Palma i van anunciar l’acord, al qual s’hi ha afegit el govern andorrà.

Els certificats que expedeixen la Generalitat de Catalunya (Secretaria de Política Lingüística), el Govern d’Andorra (Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior), el Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística) i la Generalitat Valenciana (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià) a partir de la superació d’una prova tenen reconeixement mutu i són el mitjà principal per acreditar un nivell de català davant qualsevol organisme d’aquests quatre territoris. Aquests certificats segueixen els continguts del Marc europeu comú de referència, que ha esdevingut l’estàndard en l’acreditació de coneixements de llengües a la Unió Europea.

Publicitat
Publicitat