image_pdfimage_print

El Departament d’Educació ha enviat  a tots els centres educatius les instruccions per aplicar el Decret llei aprovat ahir pel Govern sobre l’ús de les llengües oficials a les escoles. Unes instruccions que les direccions dels centres han rebut per correu electrònic i que emmarquen la situació actual pel que fa a les diferents iniciatives de promoció de l’ús de la llengua catalana.

Així, s’ha comunicat als centres públics i als centres privats sostinguts amb fons públics que, a partir d’avui:

  • La direcció del centre ha de verificar el seu projecte lingüístic abans del 30 de juny, amb l’assessorament de la inspecció educativa i dels equips de llengua i cohesió social.
  • Ho farà responent a un qüestionari de 7 preguntes binàries –s’han de respondre només amb un sí o un no–, que permetrà validar o invalidar el projecte lingüístic del centre.
  • La resposta afirmativa a totes les preguntes comportarà que el projecte s’ajusta a la normativa, és a dir, al Decret llei d’elaboració, aprovació i revisió dels projectes lingüístics aprovat ahir pel Govern.
  • La resposta negativa a alguna de les preguntes suposarà que no s’ajusta a norma i que caldrà modificar el projecte lingüístic. Un cop adaptat de nou, es procedirà a l’aprovació de la modificació per part del consell escolar –als centres públics– o per part de la titularitat del centre en cas dels concertats, escoltant prèviament el consell escolar. Aquestes actuacions s’han de dur a terme en el termini més breu possible durant el curs 2022-2023, amb caràcter general durant els sis primers mesos.

El Departament d’Educació assumeix la responsabilitat sobre la legalitat dels projectes lingüístics que valida. Les instruccions determinen que el projecte ha de ser conegut per tots els membres de la comunitat educativa que han de vetllar pel seu compliment. Els docents i el personal d’atenció educativa no poden optar per un ús de la llengua diferent del previst en cada projecte lingüístic. La inspecció farà seguiment de l’aplicació del projecte de cada centre durant les seves visites ordinàries o dins d’un pla d’actuació específic.

Publicitat
Publicitat

Les instruccions enviades informen també a les direccions de centres de quines són les diferents actuacions que el Departament d’Educació ja ha posat en marxa per promoure l’ús del català a escoles i instituts, arran dels darrers estudis que evidencien el retrocés de la llengua catalana en l’àmbit educatiu (l’Estudi sociodemogràfic i lingüístic sobre alumnat de 4t d’ESO (2021) elaborat pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu; l’Enquesta sobre els drets dels infants i usos lingüístics a Catalunya (2022) elaborada pel Síndic de Greuges, i l’Enquesta sobre els usos lingüístics escolars a Catalunya (2022) del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació).

Algunes de les iniciatives endegades són el Pla d’Impuls de promoció de l’ús de la llengua catalana; la Proposició de Llei sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües oficials a l’ensenyament no universitari, i el Decret llei aprovat ahir pel Govern sobre els projectes lingüístics dels centres.