image_pdfimage_print

El Govern ha autoritzat  la compareixença dels advocats de la Generalitat de Catalunya, com a acusació popular, per emprendre les accions legals oportunes en tots els procediments que se segueixin davant de la Fiscalia i dels tribunals relacionats amb el possible espionatge i intromissió en la privacitat, per mitjans tecnològics, de líders polítics, activistes socials, professionals i altres membres de la societat civil.

L’Estatut estableix que els poders públics de Catalunya han de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets de la ciutadania i  també han de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups siguin reals i efectives; i que han de promoure, entre altres valors, el de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, i la justícia. Els poders públics també han de fomentar que les tecnologies de la informació es posin al servei de les persones i no afectin negativament els seus  drets.

A l’empara d’aquest mandat estatutari i al marge de les diferents querelles que les persones afectades presentin, la Generalitat es personarà com a acusació popular en tots els procediments que se segueixin en relació amb el CatalanGate.

Publicitat
Publicitat

La intenció del Govern amb aquesta decisió és que totes les persones responsables d’aquests fets assumeixin les responsabilitats que els pertoquin, així com protegir els servidors públics i defensar-ne tots els drets que els són propis. En aquest sentit, el Govern ja va encarregar al Gabinet Jurídic la coordinació de totes les accions que correspongui davant les instàncies judicials pertinents per a la defensa de la Generalitat i dels seus servidors compareixent com acusació popular.