image_pdfimage_print

l Govern ha aprovat avui la creació del Consell Lingüístic Assessor com a òrgan col·legiat integrat al Departament d’Educació. El Consell definirà les estratègies necessàries perquè es garanteixin els objectius d’acord amb els principis del règim lingüístic del sistema educatiu a Catalunya.

El Consell Lingüístic, amb independència i objectivitat, té com a funcions assessorar per refermar la vehicularitat de la llengua catalana en l’àmbit educatiu; proposar criteris per a la revisió i actualització del contingut dels projectes lingüístics, i assessorar el Departament d’Educació en relació amb aquelles iniciatives que afectin la llengua vehicular.

Aquest òrgan està presidit per Maria Carme Junyent i el componen 16 persones acadèmiques i expertes en diferents àmbits com l’educatiu, el lingüístic, del dret o divulgadors. Els membres del Consell Lingüístic Assessor, en funció del seu àmbit, són:

Publicitat
Publicitat

Presidenta:

Maria Carme Junyent i Figueras

Món Acadèmic:

Teresa Cabré i Castellví

Carla Benet

Joan Manuel del Pozo

Jaume Ametller i Leal

Marina Massaguer Comes

Divulgadors

Màrius Serra

Pol Gisé

Llengua, interculturalitat i cohesió social

Immaculada Buñuel

Investigador

Héctor Ruiz Martín

Consell Escolar de Catalunya

Jesús Viñas

Dret

Eva Pons

Entitat

Marina Gay

Docents

Conxita Gimeno

Olga Quesada

Alba Granell