image_pdfimage_print

En la negociació dels pressupostos generals de l’Estat espanyol el PNB ha plantejat i obtingut una important millora: la descentralització en la selecció i promoció del personal que fins ara pertanyia als cossos estatals de funcionaris d’administració local.

En efecte, s’estableix que pel que fa al personal d’ajuntaments amb habilitació de caràcter estatal (funcionaris de cossos interoperables a tot l’Estat com secretaris municipals, interventors municipals…) que totes les facultats que tenen “seran assumides, en els termes que s’estableixi en una llei basca, que inclourà, les fases de selecció, aprovació de l’oferta pública per l’àmbit territorial del País Basc, les provisions de vacants dins del seu territori, l’assignació de destí i les situacions administratives (excedències…)”.

Segons el Col·lectiu Maspons i Anglasell, d’experts en administració pública, “ben segur que si s’aprova, a curt o mitjà termini les administracions locals del País Basc aconseguiran una gran millora, pel fet que la proximitat en la provisió i selecció d’aquest personal provocaran tres fets prou importants: que se seleccionin el nombre de places que realment es necessiten, que es presenti a les proves selectives, professionals específicament capacitats en el territori, que en coneixen la norma i la llengua, que es cobreixin una major part de les places vacants.”

Publicitat
Publicitat

A Catalunya, hi ha una falta molt preocupant d’aquest tipus de funcionaris, que ara depenen de les convocatòries estatals i que al País Basc ja no seria així, tant per a la cobertura de places, com d’aspirants per fer-ho de forma definitiva. La proposta basca passa per “agafar les regnes que li permetran actuar de forma clara i directa en la selecció i provisió d’uns llocs de treball de gran importància per a les seves administracions locals”, sancionen aquests experts.

Per això, des del Col·lectiu Maspons Anglasell, insten “als partits catalans que negocien la llei de pressupostos de l’Estat  per l’any 2022 que reclamin per a Catalunya un règim similar com el que està reclamant el País Basc pel que fa a selecció, aprovació de l’oferta pública, provisió i règim específic de llocs de treball reservats a funcionaris d’habilitació estatal”.