El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de comunicació audiovisual de Catalunya, fet que suposa el primer pas per actualitzar la Llei 22/2005, actualment vigent, i adaptar-la a les directives europees. La nova llei, que ara comença la seva tramitació a proposta del Departament de la Presidència, s’ha fixat quatre objectius bàsics, entre els quals destaca la protecció de l’ús de la llengua catalana i aranesa als mitjans de comunicació. Així, el nou text establirà els percentatges mínims d’ús del català i l’aranès als mitjans de comunicació de la Generalitat i proposarà mesures de foment d’aquestes llengües a la resta de mitjans i xarxes socials.

El canvi en la legislació també respon a l’adaptació a la legislació europea, en concret a la Directiva 2010/13, modificada per la Directiva 2018/1808, que permetrà, entre d’altres, incrementar la transparència de la propietat dels mitjans de comunicació, reforçar la protecció contra els continguts audiovisuals que inciten a l’odi o promouen el terrorisme, protegir els menors o garantir l’accés als mitjans de comunicació a les persones amb discapacitat.

La nova llei també es fixa incrementar la seguretat jurídica dels serveis de comunicació audiovisuals sense ànim de lucre, adaptant-ne la regulació a les normatives de l’Estat i europees, i reforçar el règim de control, inspecció i sanció de l’activitat audiovisual sense títol habilitant, funció que recau en el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Publicitat
Publicitat

L’impuls d’aquest Avantprojecte de llei no topa, en cap cas, amb el canvi legislatiu que està duent a terme l’Estat espanyol, ja que, tal com reconeix l’Estatut d’Autonomia i ha confirmat en diverses ocasions el Tribunal Constitucional, la Generalitat pot desenvolupar la normativa derivada de les normes europees si aquestes substitueixen la norma bàsica de l’Estat.