image_pdfimage_print

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de comunicació audiovisual de Catalunya, fet que suposa el primer pas per actualitzar la Llei 22/2005, actualment vigent, i adaptar-la a les directives europees. La nova llei, que ara comença la seva tramitació a proposta del Departament de la Presidència, s’ha fixat quatre objectius bàsics, entre els quals destaca la protecció de l’ús de la llengua catalana i aranesa als mitjans de comunicació. Així, el nou text establirà els percentatges mínims d’ús del català i l’aranès als mitjans de comunicació de la Generalitat i proposarà mesures de foment d’aquestes llengües a la resta de mitjans i xarxes socials.

El canvi en la legislació també respon a l’adaptació a la legislació europea, en concret a la Directiva 2010/13, modificada per la Directiva 2018/1808, que permetrà, entre d’altres, incrementar la transparència de la propietat dels mitjans de comunicació, reforçar la protecció contra els continguts audiovisuals que inciten a l’odi o promouen el terrorisme, protegir els menors o garantir l’accés als mitjans de comunicació a les persones amb discapacitat.

La nova llei també es fixa incrementar la seguretat jurídica dels serveis de comunicació audiovisuals sense ànim de lucre, adaptant-ne la regulació a les normatives de l’Estat i europees, i reforçar el règim de control, inspecció i sanció de l’activitat audiovisual sense títol habilitant, funció que recau en el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Publicitat
Llibre: El Judici - Lluís Busquets
Publicitat

L’impuls d’aquest Avantprojecte de llei no topa, en cap cas, amb el canvi legislatiu que està duent a terme l’Estat espanyol, ja que, tal com reconeix l’Estatut d’Autonomia i ha confirmat en diverses ocasions el Tribunal Constitucional, la Generalitat pot desenvolupar la normativa derivada de les normes europees si aquestes substitueixen la norma bàsica de l’Estat.