image_pdfimage_print

Finalment la data de les votacions serà el 29, 30 i 31 d’octubre i s’actualitza el calendari de tot el procés electoral.

– El 19 de setembre s’inicia el procés amb la convocatòria electoral.

– Hi haurà 15 dies, és a dir, fins a les 24:00 hores del 4 d’octubre, per a presentar candidatures

Publicitat
Publicitat

– El dia 7 d’octubre la Sindicatura Electoral publicarà les candidatures presentades i notificarà les irregularitats detectades que podran ser esmenades, per les pròpies candidatures, en el termini de dos dies.

– El dia 11 d’octubre quedaran proclamades les candidatures. La proclamació dita podrà ser impugnada pels candidats i candidates en el termini de dos dies i la Sindicatura Electoral resoldrà les impugnacions en el termini de dos dies més.

– El dia 16 d’octubre la Sindicatura Electoral proclamarà definitivament les candidatures sotmeses a votació.

– La campanya electoral començarà a les 00:00 hores del 17 d’octubre i acabarà a les 24:00 hores del dia 28 d’octubre.

– Les votacions s’iniciaran el dia 29 d’octubre a les 09:00 hores i s’acabaran el dia 31 d’octubre a les 20:00 hores, de manera ininterrompuda.

– El dia 1 de novembre la Sindicatura Electoral realitzarà i publicarà l’escrutini general de les eleccions.

– L’escrutini podrà ser objecte de reclamacions -per part de les candidatures- en el termini de dos dies a partir de la seva publicació.

– La Sindicatura Electoral haurà de resoldre les reclamacions produïdes en el termini dels dos dies següents.

– El 6 de novembre es farà la proclamació de candidats electes.

– Només els candidats i candidates podran objectar la referida proclamació en el termini de dos dies i la Sindicatura Electoral haurà de resoldre el que correspongui en el termini de dos dies més.

– L’11 de novembre hi haurà la proclamació definitiva dels candidats electes

– Durant els dies 12 i 13 de novembre acceptaran el càrrec.

– El 18 de novembre se celebrarà la primera Assemblea de Representants.