image_pdfimage_print

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) han publicat un nou visor que permet observar la classe de capacitat agrològica dels sòls cartografiats fins al moment a Catalunya dins del programa de cartografia de sòls a escala 1:25.000 de l’ICGC.

El nou visor facilita informació de gairebé 600.000 hectàrees del territori de Catalunya, 148.155 de les quals s’han pogut incorporar al visor gràcies a l’acord signat entre el DARP i l’ICGC l’any 2020.

La capacitat agrològica és una forma d’agrupar els sòls basada en la seva capacitat per a produir, de forma sostenible, els cultius més habituals d’una zona. Establir la capacitat agrològica d’un sòl equival, per tant, a classificar el sòl en funció de la seva capacitat de producció i del risc de pèrdua d’aquesta capacitat.

Publicitat
Publicitat

La caracterització de la capacitat agrològica dels sòls permet classificar qualsevol sòl en una de les vuit (I-VIII) classes establertes en el sistema, en funció de les seves característiques i les de l’entorn on està ubicat.

Aquestes classes, inicialment definides al Soil Conservation Service del Departament d’Agricultura dels Estats Units, han estat adaptades a les nostres condicions pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i modificades per la Secció d’Avaluació de Recursos Agraris del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària, del DARP.