image_pdfimage_print

El Consell de Govern és l’òrgan executiu del Consell per la República i té la funció de dirigir, desplegar i executar la seva acció política. Entre d’altres, això inclou l’elaboració i l’aprovació del Pla de Govern del Consell i l’execució dels seus projectes i continguts.

D’acord amb el que estableix el Reglament del Consell, són membres nats del Consell de Govern el M.H. President Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, en tant que president legítim de la Generalitat de Catalunya abans de l’aplicació il·legal de l’article 155, el qual n’exerceix la Presidència, i els membres del Govern de la Generalitat en el moment de l’aplicació il·legal de l’article 155 que expressin la voluntat d’assumir el càrrec.

La resta de membres del Consell de Govern, fins a 25, són nomenats pel president del Consell, d’acord amb els criteris polítics que ell determini. En el moment mateix de la constitució del Consell per la República, el president i la resta de membres nats del Consell de Govern van acordar uns criteris polítics per a determinar aquests nomenaments, que són els següents:

Publicitat
Publicitat
  • Un representant de cadascun dels partits polítics compromesos amb l’objectiu de fer efectiu el mandat de l’1-O amb representació al Parlament de Catalunya.
  • Un representant de cadascuna de les dues principals entitats independentistes de la societat civil.
  • Personalitats representatives de la diversitat i la transversalitat del moviment independentista, en qualitat d’independents.

Així mateix, el Reglament preveu la figura de membre del Consell de Govern Ampliat. Formen part del Consell de Govern Ampliat representants d’organitzacions polítiques compromeses amb l’objectiu de fer efectiu el mandat de l’1-O sense representació al Parlament de Catalunya. Els membres del Consell de Govern Ampliat participen de les deliberacions estratègiques del Consell de Govern amb veu, però sense vot.

Atesos alguns canvis recents del mapa dels partits i de les organitzacions polítiques a Catalunya, el M.H. President Sr. Puigdemont ha efectuat la següent remodelació d’aquest òrgan executiu:

– Cessen dels seus càrrecs els membres del Consell de Govern Toni Morral i Lluís Guinó, de Junts per Catalunya, i Marta Sibina, de Som Alternativa. El president i la resta de membres del Consell de Govern volen expressar el seu reconeixement i el seu agraïment més sincer pel compromís i la dedicació que tots ells han demostrat mentre n’han format part.

– Han estat nomenats membres del Consell de Govern Ampliat Enric Folch, en representació de Solidaritat Catalana per la Independència (SI), Josep Serra, en representació del Moviment d’Esquerres (MÉS) i Jordi Pesarrodona, en representació d’Independentistes d’Esquerres.

Per a veure la composició actual del Consell de Govern i del Consell de Govern Ampliat pots anar a: https://consellrepublica.cat/el-consell/#membres