1 COMENTARI

  1. Les sobiranies, en plural i minúscula, depenen de la Sobirania, en singular i majúscula.

    Si, com algunes esquerres, no s’entén o no es vol entendre (el més cec és qui no vol veure) aquest fent tan bàsic, continuarem donant voltes a la roda pels segles dels segles, empobrint-nos i envilint-nos, fins ser assimilats al sistema de menjadores hispànic com ja estan les esquerres espanyoles i les seves sucursals catalanes.

Comments are closed.