image_pdfimage_print

El Govern ha aprovat la Memòria Preliminar de la Llei que permetrà recuperar normatives suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional. Aquesta futura llei establirà alternatives legals per recuperar i donar efectivitat a lleis o disposicions que van ser anul·lades o que es troben suspeses pel TC.

Hi haurà un primer bloc de mesures que contemplarà quatre normes aprovades pel Parlament: la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes; la Llei del canvi climàtic; la Llei de les associacions de consumidors de cànnabis; i la Llei de l’Agència Catalana de Protecció Social. Actualment aquestes normes estan suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional com a conseqüència dels recursos d’inconstitucionalitat presentats pel president del govern espanyol.

La nul·litat de diversos articles de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes ha impedit que l’assetjament sexual a la feina sigui qualificat de discriminació directa per raó de sexe; que els plans d’igualtat en les empreses hagin d’incloure actuacions de racionalització d’horaris que facilitin la conciliació amb la vida personal i familiar dels treballadors; que sigui obligatòria l’existència d’una o un responsable sindical d’igualtat de dones i homes en els centres de treball, així com la representació paritària de dones i homes en els òrgans de negociació col·lectiva i la incorporació de la perspectiva de gènere en els expedients de regulació d’ocupació.

Publicitat
Publicitat

Pel que fa a la Llei 16/2017, del primer d’agost, del canvi climàtic, el TC n’ha suspès l’article 19.4, que prohibeix al Govern la concessió de permisos d’exploració per a l’obtenció de gas i petroli mitjançant la tècnica del fracking. En aquest cas, el Govern està treballant en una nova redacció del precepte suspès que permeti aconseguir el mateix objectiu de la llei.

Sobre la Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l’Agència Catalana de Protecció Social encara pesa la suspensió dels articles que conferien a l’Agència de Protecció Social de Catalunya les funcions de gestionar els recursos que en un futur li siguin atribuïts; relacionar-se amb organismes equivalents i altres administracions públiques per a la col·laboració mútua i gestionar les prestacions en què calgui tenir en compte canvis de residència o períodes de carència o d’acreditació transcorreguts en altres contrades, així com recaptar, tant per via ordinària com executiva, tota mena de contribucions, recursos, quotes o altres quantitats que hagin de ser pagades per conceptes relacionats amb la protecció social.

Finalment, la Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis ha estat anul·lada íntegrament, i ha provocat que l’autoconsum de cànnabis per mitjà de les associacions de consumidors es trobi mancat del necessari marc legal. Aquesta Llei va ser fruit d’una iniciativa legislativa popular. Per tant, el compromís del Govern és de treballar conjuntament amb les entitats promotores de la ILP per intentar cercar un redactat que pugui fer guanyar vigència a la llei recentment anul·lada, en la línia d’altres textos legals existents que han passat el filtre del Tribunal Constitucional, com ara la normativa aprovada al País Basc.

En les setmanes que venen s’iniciarà la tramitació d’altres lleis impugnades, suspeses o anul·lades.