image_pdfimage_print

El Cercle Català de Negocis (CCN) i Up Catalonia tenen la seva pròpia experiència en la creació i gestió d’instruments d’inversió col·lectiva, així com en l’enlairament de projectes empresarials. Però, segons el comunicat emès pel CCN, gràcies a aquest conveni ambdues entitats podran ampliar molt significativament la seva capacitat d’inversió en projectes de major dimensió alhora que ofereixen a les empreses instruments alternatius de finançament.

Up Catalonia és una iniciativa empresarial que mobilitza inversió privada per oferir suport integral i capitalització tant per a empreses consolidades i en fase d’expansió, com per a projectes innovadors d’emprenedoria i en estadis incipients.

Segons el comunicat, el conveni defineix quatre línies estratègiques de col·laboració:

Publicitat
Publicitat

– La creació i gestió d’instruments d’inversió col·lectiva amb la finalitat de finançar projectes empresarials i d’emprenedoria d’alt valor afegit, bé sigui amb capital propi o bé provinent d’inversors privats.

– L’establiment d’aliances estratègiques amb fons d’inversió internacionals i altres entitats financeres amb la finalitat d’atreure capital estranger per finançar projectes empresarials.

– Potenciar l’emprenedoria oferint serveis d’orientació, acompanyament, consultoria estratègica i d’innovació tant per a spin-off (empresa derivada) i emprenedors, com per empreses consolidades.

– Potenciar la marca-país «Catalunya». Fomentar la globalització de les empreses associades, així com l’establiment de sinergies empresarials en tota la regió de l’Eurosunbelt com a àrea d’influència de la nostra economia.

Addicionalment, el Cercle Català de Negocis i Up Catalònia es posarà en marxa un Comitè de Selecció de Projectes i d’Inversió format per economistes, financers, empresaris i inversors amb la finalitat de valorar els projectes d’inversió que s’incorporin a la cartera.