Acte d'habilitació dels fedetaris de la IlP de l'esport | Parlament de Catalunya
Acte d'habilitació dels fedetaris de la IlP de l'esport | Parlament de Catalunya
image_pdfimage_print

Cent vint-i-set persones han assumit avui el càrrec de fedatàries per recollir les signatures de suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) que promou una nova llei de l’esport, que haurà d’assolir un mínim de cinquanta mil signatures perquè el Ple la debati.

La recollida de signatures ja pot començar, atès que la comissió de control de les ILP ja va tornar als promotors de la iniciativa els primers plecs oficials segellats per fer-ho. El termini és de cent vint dies hàbils, prorrogables a seixanta més si la comissió promotora ho demana i hi ha causes degudament justificades.

Avui, en dos torns de matí i tarda, els fedataris han promès o jurat el càrrec que els acredita per donar fe de la veracitat de les signatures que recullin, en un acte al Parlament que ha presidit la comissió de control, òrgan format per magistrats i juristes que vetlla per la regularitat dels processos de les ILP.

Publicitat
Publicitat

El president de la comissió de control, el magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Daniel Bartomeus, ha encoratjat els fedataris a fer la seva tasca amb la “màxima cura” i amb el compromís de fidelitat i responsabilitat que comporta, i ha destacat la importància d’iniciatives com aquesta, ja que “són una manera de participació directa de la ciutadania” que “consolida la democràcia” i “reforça la vinculació entre els ciutadans i la cosa pública”.

Aquesta ILP la impulsa la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, i planteja una proposició de llei de l’esport de Catalunya que regularia l’organització administrativa i les entitats del sector, la pràctica esportiva i el finançament del sistema esportiu català i que, entre altres novetats, preveu la creació de la Unió d’Esports de Catalunya.

Si la iniciativa aconseguís el mínim de cinquanta mil signatures validades, en començaria la tramitació pròpiament parlamentària i el Ple en faria el debat de totalitat, en què hauria d’acordar si en continua la tramitació o si la rebutja.

ILP Proposició de llei de l'esport