image_pdfimage_print

Àgora Judicial, associació professional de jutgesses i de jutges, va emetre recentment un comunicat que, pel seu interès, passem a reproduir íntegrament:

PRESÓ PROVISIONAL I PROCESSAMENT PER REBEL·LIÓ

En relació amb la interlocutòria de 23 de març de 2018 per la qual el jutge instructor del Tribunal Suprem acorda la presó provisional de diferents processats a la causa seguida per delicte de rebel·lió, Àgora Judicial efectua les següents consideracions:

Publicitat
Publicitat

1. Cal recordar que la judicialització d’un problema polític com el que es viu a Catalunya no només és inapropiada sinó que en cap cas el resoldrà i, fins i tot, és molt probable que l’empitjori.

2. Una vegada judicialitzat el problema polític, és responsabilitat exclusiva del poder judicial i, en aquest cas, de la jurisdicció penal donar-li l’abast jurídic que estigui justificat en funció de la rellevància penal dels fets i ho ha de fer segons criteris jurídics i no polítics i segons el principi de legalitat i no el d’oportunitat. Així ho imposa el principi de separació de poders.

3. Àgora Judicial, com ja ha dit en altres ocasions, posa en dubte que es donin els elements típics del delicte de rebel·lió, especialment la violència, fet que s’hauria de tenir en compte a l’hora d’analitzar la conveniència de prosseguir la instrucció o d’adoptar mesures cautelars com la presó preventiva.

4. En qualsevol cas, la presó preventiva és per la seva pròpia naturalesa una mesura excepcional, que s’ha d’adoptar de manera restrictiva. Cal que concorri alguna de les seves tres finalitats (risc de fuga, de reiteració delictiva o de destrucció de proves). Aquests riscos s’han de valorar de manera individualitzada per cada processat i no poden consistir en valoracions de la conducta futura del processat basades en consideracions ideològiques, en actuacions de terceres persones o en la solidaritat col·lectiva entre els processats. Si durant la instrucció s’ha acordat una presó preventiva eludible amb fiança i el processat ha complert totes les condicions imposades per la instància judicial i ha comparegut sempre que ha estat citat, no sembla justificat canviar la situació personal a presó incondicional, especialment si no s’ha produït amb posterioritat un canvi rellevant de les circumstàncies.

5. Si, a més, aquestes mesures restringeixen el dret de participació política dels afectats i, en última instància, dels ciutadans que els van votar, la seva desproporció esdevé encara més notòria. Així mateix, el moment triat per adoptar aquestes mesures pot interferir en un procés polític rellevant com és la investidura parlamentària d’un president de la Generalitat, tot i que pocs dies abans s’havia declarat complexa la causa per poder-ne allargar la instrucció.

Barcelona, 23 de març de 2018