image_pdfimage_print

El Parlament ha donat llum verda el 12 de juliol a la Renda Garantida de Ciutadania amb el vot favorable de tots els grups de la cambra. Aquest és el nou dret social més important dels últims anys. La implementació de la Renda Garantida serà efectiva a partir del 15 de setembre. L’objectiu d’aquest nou dret subjectiu és assegurar els mínims de les persones que es trobin en situació de pobresa, per desenvolupar el seu apoderament i promoció cap al món laboral.

La Renda, un dret social

La Renda garantia és un dret de tota la ciutadania a no haver de romandre a la pobresa i, en aquest sentit, esdevé molt més que una prestació. És un dret social nou que suposa un canvi de paradigma respecte dels ajuts socials anteriors. En connexió amb aquest fet, s’ha considerat oportú tramitar-la mitjançant les Oficines de Treball, en comptes de fer-ho mitjançant els serveis socials municipals, en una aposta per la dignificació de les persones que estan passant per una situació econòmica que els fa temporalment vulnerables.

Publicitat
Publicitat

Persones beneficiàries i requisits

Seran beneficiàries aquelles persones que no arribin al 100% de l’IRSC (Índex de Renda de Suficiència de Catalunya), situat en 664 €/mes. I, a més a més:

– Caldrà acreditar dos anys de residència a Catalunya (màxim 3 anys, en alguns casos).

– L’edat mínima per rebre-la serà de 23 anys.

– Caldrà portar sis mesos sense ingressos o amb ingressos inferiors a la quantia de la renda garantida.

– No es podrà disposar de patrimoni superior a la primera residència.

– Caldrà haver esgotat prèviament totes les prestacions possibles.

El segon membre de la unitat econòmica de convivència o família pot percebre el 50% de la prestació, i 100 euros per fill fins arribar a un màxim de tres.