Reunió de la Junta de Portaveus on s'ha decidit l'ordre del dia del proper ple | Parlament de Catalunya
Reunió de la Junta de Portaveus on s'ha decidit l'ordre del dia del proper ple | Parlament de Catalunya
image_pdfimage_print

En la reunió d’aquest matí, la Mesa del Parlament de Catalunya ha admès a tràmit la ILP per a la prohibició dels Correbous presentada a Cardona el mes passat. La proposta legislativa es basa en una modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril.

La ILP demana la supressió dels correbous a Catalunya i la signen Anna Carbonell, Antoni Lluís-Teixidó i Helena Escoda. El proper pas és que es publiqui al ‘Butlletí Oficial del Parlament’. Abans de començar a recollir les signatures de suport, els promotors han de presentar a la comissió de control, l’òrgan integrat per magistrats i juristes que vetlla per la legalitat del procés, els plecs per fer-ho.

Un cop fets aquests tràmits, la comissió de control haurà de segellar i numerar els fulls i retornar els plecs a la comissió promotora, que tindrà cent vint dies hàbils, ampliables a seixanta més, per reunir les cinquanta mil signatures necessàries. Si les aconseguís, començaria la tramitació pròpiament parlamentària de la iniciativa. Aleshores, els grups hi podrien presentar esmenes a la totalitat, i la Junta de portaveus hauria d’incloure el debat de totalitat de la iniciativa a l’ordre del dia d’un ple. Si la proposició superés aquest debat, en continuaria la tramitació parlamentària en comissió, i a l’últim tornaria al Ple perquè en fes el debat i la votació finals.

Publicitat
Publicitat

Ordre del dia de proper Ple del Parlament

El Ple del Parlament farà, en la sessió de dimecres i dijous de la setmana vinent, el debat final del Projecte de llei sobre les seccions de crèdit de les cooperatives i els debats de totalitat de tres proposicions de llei sobre la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, presentades per JxSí, C’s i el PSC, segons que han acordat aquest matí la Mesa i la Junta de Portaveus. L’ordre del dia també inclou la sessió de control, les interpel·lacions als consellers i els debats i les votacions de diverses mocions.

El ple començarà dimecres, 17 de maig, amb la sessió de control, primer amb les preguntes als consellers i després al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Un cop acabades les preguntes, la sessió plenària continuarà amb la presentació de l’Informe sobre el compliment del pressupost de despeses del Parlament corresponent al 2016.

El Ple farà el debat final del Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, fruit d’un decret llei que el Ple va acordar tramitar com a projecte de llei. És previst que demà a la tarda la Comissió d’Economia i Hisenda n’elabori el dictamen. El text que aprovi la comissió i les esmenes que reservin els grups és el que el Ple votarà.

La cambra farà també el debat de totalitat de tres proposicions de llei per suprimir el Consell Comarcal del Barcelonès. A la de JxSí els grups hi poden presentar esmenes a la totalitat fins demà; a la de Cs, cap grup no n’hi ha presentat, i a la del PSC, sobre l’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès, tampoc.

A l’últim, l’ordre del dia inclou també diverses interpel·lacions i mocions.