image_pdfimage_print

Des de començaments de març es pot consultar per internet el mapa d’intervencions arqueològiques a Catalunya, un projecte impulsat des dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Barcelona. Es tracta d’una eina que permet visualitzar les intervencions arqueològiques i paleontològiques sobre el territori, i que esdevé de gran utilitat, no només per al col·lectiu d’arqueòlegs, sinó també per a l’administració local, planificadors del territori, promotors i públic en general.

Inicialment el projecte està concebut per abastar tot Catalunya i s’anirà elaborant de manera progressiva. En aquesta primera fase hi ha incorporades les intervencions arqueològiques dels anys 2014 i 2015 dutes a terme a les comarques de la demarcació de Barcelona: Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.

La informació s’estructura en base a una fitxa que discrimina si és una intervenció arqueològica o paleontològica i proporciona la informació bàsica de la intervenció: nom del jaciment o de la intervenció o, municipi i comarca, director de la intervenció i empresa, tipologia, descripció i cronologia del jaciment, coordenades UTM projectades i fotografia.

Publicitat

El mapa d’intervencions arqueològiques a Catalunya ha estat possible també gràcies a Instamaps, una eina creada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la difusió i l’accessibilitat de la geoinformació.