Els diputats votant la proposta de creació de la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya | Parlament de Catalunya
Els diputats votant la proposta de creació de la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya | Parlament de Catalunya
image_pdfimage_print

El Ple ha aprovat aquesta tarda la creació d’una comissió d’investigació sobre l'”operació Catalunya”, a proposta de JxSí i amb els vots a favor també del PSC, CSQP i la CUP. També ha aprovat, en aquest cas per unanimitat, portar al Congrés dels Diputats una proposició de llei, impulsada pel PSC, per modificar la llei estatal i reconèixer el dret de rescabalament dels particulars afectats per la confiscació de paper moneda per part de les autoritats franquistes. Així mateix, ha donat via lliure perquè la cambra continuï tramitant la proposició de llei de Cs sobre el serveis a la dependència.

La proposta de resolució per crear una comissió d’investigació amb relació a l’anomenada “operació Catalunya” ha estat aprovada per 98 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP), 11 en contra (PPC) i 22 abstencions (Cs).

La proposta l’ha presentada Lluís Guinó (JxSí), i en el debat també hi han intervingut Carlos Carrizosa (Cs), Jordi Terrades (PSC), Marc Vidal (CSQP), Esperanza García (PPC) i Mireia Boya (CUP).

Publicitat
Publicitat

La Junta de Portaveus haurà de decidir ara la composició i el nombre de diputats que hauran d’integrar la comissió. Quan els grups comuniquin els membres que hi assignen, correspon a la presidenta del Parlament convocar-ne la sessió constitutiva. La comissió haurà d’elaborar i aprovar un pla de treball que inclogui les compareixences acordades i, en acabar els treballs, fer un dictamen amb les conclusions perquè el Ple les debati i voti.

Proposta al Congrés dels Diputats

El Ple ha aprovat per unanimitat la Proposta per presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura. La iniciativa, impulsada pel PSC, arribava al Ple sense esmenes a l’articulat.

Han pres part en el debat David Bonvehí (JxSí), Lorena Roldán (Cs), Ferran Pedret (PSC), que també ha intervingut com a relator dels treballs de la ponència, Joan Josep Nuet (CSQP), Fernando Sánchez (PPC) i Mireia Boya (CUP).

El text modifica la llei estatal per reconèixer el dret de rescabalament dels particulars afectats per la confiscació de paper moneda per part de les autoritats franquistes, i estableix que el Govern espanyol, en col·laboració amb el de la Generalitat, “ha d’estudiar i habilitar mesures per rescabalar béns dipositats a les caixes de lloguer de bancs i caixes d’estalvis que van ser confiscats durant la guerra civil emparant-se en disposicions del Govern de la República i del Govern de la Generalitat”.

La proposta s’adreçarà ara a la Mesa del Congrés. Un cop admesa a tràmit, el ple de la cambra espanyola n’haurà de fer un primer debat de presa de consideració, per acordar si la iniciativa continua la tramitació al Congrés. El Parlament haurà de designar fins a un màxim de tres diputats perquè defensin la proposta en aquest primer debat.

Serveis a la dependència

La Proposició de llei de mesures urgents per millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de dependència (CS) ha superat el debat de totalitat, sense esmenes de retorn, ja que JxSí ha retirat la seva durant el debat. Així, la cambra continuarà tramitant la iniciativa en comissió abans que torni al Ple perquè en faci el debat i la votació finals.

La proposició l’ha presentada Noemí de la Calle (Cs), i en el debat també hi han intervingut Anna Figueras (JxSí), Raúl Moreno (PSC), Gemma Lienas (CSQP), Marisa Xandri (PPC) i Carles Riera (CUP).

El text inclou mesures per millorar la puntualitat i la qualitat en la prestació de serveis d’autonomia personal i d’atenció a persones en situació de dependència. Entre d’altres, que la Generalitat publiqui periòdicament els criteris per fer i modificar les llistes d’espera per a serveis de dependència, estableixi un sistema per coordinar i millorar l’eficiència de l’oferta pública d’aquests serveis i creï un registre públic de transparència en què constin els temps mitjans d’espera de l’avaluació de la situació de dependència.

Interpel·lacions

A l’últim, el Ple ha fet aquesta tarda la primera interpel·lació de l’ordre del dia, sobre justícia democràtica i estat autoritari de dret (CUP). Demà substanciarà la resta, sobre el plurilingüisme i les llengües oficials (PPC), la resposta del Govern a l’ocupació d’habitatges (PSC), la regeneració democràtica, les actuacions del Govern a la província de Girona (Cs), la futura llei de salut i social (JxSí) i el balanç del primer any des de l’aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional (CSQP).