image_pdfimage_print

Els sindicats valencians CCOO PV, UGT-PV i Intersindical Valenciana han signat avui un pacte que estableix la competència lingüística que ha d’acreditar el personal al servei de les administracions valencianes. L’objectiu és garantir l’atenció en les dues llengües oficials i compensar els dèficits que encara presenta el coneixement i l’ús del valencià.

El Centre Cultural de La Nau ha acollit la signatura de l’Acord, presentat per Antonio Ariño, vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València. Els tres secretaris generals, Paco Molina, de CCOO PV; Ismanel Sáez, d’UGT-PV; i Vicent Mauri, d’Intersindical Valencia, han agraït la presència de partits polítics i entitats presents a l’acte i han convidat la resta de sindicats que se sumen. Així mateix, han instat el Consell a la inclusió de la competència lingüística en la nova llei de la funció pública valenciana.

Els sindicats consideren que és un fet que les persones que utilitzen el valencià tenen encara notables dificultats per a rebre de l’Administració una atenció en els mateixos termes que tenen plenament assegurats les persones que empren el castellà. Per fer efectiu el dret recollit en l’Estatut d’Autonomia que qualsevol persona puga dirigir-se i ser atesa en les dues llengües oficials, han subscrit un pacte amb diverses accions a desenvolupar. Unes mesures que afectaran a prop de 190.000 persones.

Publicitat

Per assegurar la competència lingüística de totes les persones que treballen en l’Administració pública, el Govern de la Generalitat ha de garantir l’ensenyament del valencià i fomentar mesures de reciclatge. Als processos de selecció s’ha d’acreditar el coneixement del valencià en el grau que es determine reglamentàriament.

Per a la provisió dels llocs de treball, els sindicats representatius del personal de cada administració negociaran la seua aplicació i els nivells de valencià mínims a exigir a cadascú. Excepcionalment, en l’àmbit sanitari i de la salut, si hi ha necessitat de personal i aquest no disposa de la competència lingüística acreditada, podran proveir els llocs de treball amb caràcter no definitiu, mitjançant un informe. Així mateix, els sindicats ofereixen la seua col·laboració a la Generalitat per fer efectives les bases del pacte i contribuir a la millora de l’Administració pública.

acord