Entra en vigor el tractat de Marràqueix que facilita l’accés de llibres a les persones cegues

Per facilitar l'accés de llibres a les persones cegues, amb discapacitat visual o am dificultat per accedir al text imprès

L'Índia fou el primer país a ratificar el Tractat de Marràqueix el 30 de juny de 2014

Tres anys després de la seva signatura, ha entrat en vigor el Tractat internacional de Marràqueix que donarà un nou impuls a la creació i circulació de textos adaptats a les persones cegues i altres persones amb discapacitat visual i dificultats per accedir al textos impresos.

El tractat de Marràqueix fou adoptat el 27 de juny de 2013, i forma part del corpus de tractats internacionals sobre drets d’autor administrats per l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual  (OMPI/WIPO en anglès). El tractat obliga als estats membres de l’OMPI a establir excepcions de propietat intel·lectual per als materials destinats a les persones amb discapacitat visual i a facilitar intercanvis de versions de llibres accessibles, com ara adaptacions a formats digitals, braille, àudio i lletra augmentada.

En paraules de Richard Charkin, president de l’Associació Internacional d’Editors (IPA)

Publicitat

Aquest tractat és una fita en la història de l’accessibilitat a la lectura, i l’IPA i els nostres membres estan orgullosos de formar-ne part.  El Tractat de Marràqueix ofereix als editors un mandat clar per faciitar més obres en formats accessibles, i obre la porta a una nova era d’una major igualtat i inclusivitat de la lectura arreu del món.

Segons l’Organització Mundial de la Salut hi ha en el món més de 314 milions de persones cegues i amb dificultats visuals, el 90 per cent de les quals en països en desenvolupament. La innovació i l’avenç tecnològic són la millor via per augmentar la literacitat a llarg termini, i mesures com les previstes en el tractat en faciliten l’accés a llibres i materials.

A Catalunya hi ha 10.000 persones cegues i unes 200.000 amb disminució visual.