Entra en vigor el tractat de Marràqueix que facilita l’accés de llibres a les persones cegues

Tres anys després de la seva signatura, ha entrat en vigor el Tractat internacional de Marràqueix que donarà un nou impuls a la creació i circulació de textos adaptats a les persones cegues i altres persones amb discapacitat visual i dificultats per accedir al textos impresos.

El tractat de Marràqueix fou adoptat el 27 de juny de 2013, i forma part del corpus de tractats internacionals sobre drets d’autor administrats per l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual  (OMPI/WIPO en anglès). El tractat obliga als estats membres de l’OMPI a establir excepcions de propietat intel·lectual per als materials destinats a les persones amb discapacitat visual i a facilitar intercanvis de versions de llibres accessibles, com ara adaptacions a formats digitals, braille, àudio i lletra augmentada.

En paraules de Richard Charkin, president de l’Associació Internacional d’Editors (IPA)

Aquest tractat és una fita en la història de l’accessibilitat a la lectura, i l’IPA i els nostres membres estan orgullosos de formar-ne part.  El Tractat de Marràqueix ofereix als editors un mandat clar per faciitar més obres en formats accessibles, i obre la porta a una nova era d’una major igualtat i inclusivitat de la lectura arreu del món.

Segons l’Organització Mundial de la Salut hi ha en el món més de 314 milions de persones cegues i amb dificultats visuals, el 90 per cent de les quals en països en desenvolupament. La innovació i l’avenç tecnològic són la millor via per augmentar la literacitat a llarg termini, i mesures com les previstes en el tractat en faciliten l’accés a llibres i materials.

A Catalunya hi ha 10.000 persones cegues i unes 200.000 amb disminució visual.