Tresoret dels denaris
Tresoret dels denaris
image_pdfimage_print

Les excavacions dutes a terme en el marc de la 10a edició del Curs d’Arqueologia d’Empúries han permès descobrir diverses estructures de la fase d’ocupació més antiga de la ciutat romana. Concretament, s’han posat al descobert diferents espais pertanyents a una casa o domus d’època romana baixrepublicana, que havia ocupat el sector meridional de l’anomenada Insula 30 en el segle I aC. D’aquesta casa, ja se n’havien excavat prèviament les restes d’algunes de les estances privades, entorn a un atri, amb paviments decorats, així com un espai de cuina i de servei. Aquest any ha estat possible finalitzar l’excavació d’un àmbit utilitzat específicament com a celler, en el qual s’han recuperat les restes d’una vintena d’àmfores de vi, majoritàriament de procedència itàlica, que s’hi trobaven emmagatzemades, juntament amb una llossa o simpulum de bronze que servia per extreure’n el vi.

Durant les excavacions realitzades pels alumnes del curs, s’ha realitzat una troballa significativa, segurament relacionada amb aquesta mateixa fase d’ocupació. Sota d’un dels locals situats al sud-oest de l’ínsula, s’ha localitzat un tresoret de 200 denaris romans de plata, continguts dins d’un vas ceràmic en forma d’àmfora, que es va trobar amagat dins d’un petit clot a terra. Pel context en què es van localitzar, s’estima que la seva ocultació es va produir al s. I aC. Les peces que formen aquesta important troballa numismàtica presenten un bon estat de conservació i, una vegada s’hagi completat el procés de la seva restauració, podran ser convenientment identificades i catalogades. Aquest conjunt de monedes és el més nombrós que s’ha localitzat, fins el moment, a la ciutat romana d’Empúries. Cal dir que la ciutat grega ha donat algun conjunt numismàtic més abundant.

Les excavacions d’aquest juliol, en el marc del curs d’arqueologia, han aportat, doncs, resultats molt importants per conèixer les fases inicials de l’establiment romà d’Empúries, amb anterioritat a les reformes produïdes en època augustal en aquesta ínsula, amb la construcció del primer conjunt termal i del conjunt de locals o tabernae. El curs finalitzarà el proper dissabte dia 23 de juliol. Al llarg de tres setmanes, una trentena d’estudiants d’arqueologia procedents de diverses universitats de Catalunya i de la resta de l’Estat, de França, de Portugal i d’Itàlia, han participat en les excavacions que es porten a terme a la ciutat romana d’Empúries.

Publicitat

Els treballs arqueològics han permès continuar l’excavació de diferents sectors de la Insula 30, una de les illes de la ciutat ocupada, al nord, per les termes públiques. Les darreres campanyes s’han centrat especialment en la documentació dels nivells més antics d’ocupació d’aquesta zona del jaciment, per sota d’alguns dels locals o tabernae d’època imperial, situats al sud de l’edifici termal i que servien per usos comercials o artesanals.

En altres sectors localitzats a la banda oest de l’ínsula, les excavacions han deixat al descobert les restes de diverses construccions i espais al descobert amb sitges excavades al subsòl, que corresponen a l’ocupació més antiga fins ara documentada en aquesta part del turó d’Empúries i que segurament remunten al segle II aC.

El Curs d’Arqueologia d’Empúries

El Curs Internacional d’Arqueologia d’Empúries es va crear l’any 1947 per iniciativa de Martín Almagro i Lluís Pericot, amb la col·laboració de l’arqueòleg italià Nino Lamboglia. Amb 70 anys d’història ininterrompuda, que se celebren enguany, és el curs d’arqueologia amb més tradició i prestigi dels que s’organitzen a l’estat espanyol, amb una ferma orientació formativa. Els alumnes que hi participen, estudiants d’arqueologia de diverses procedències, tenen la possibilitat de conèixer el jaciment emporità i prendre part en la recerca arqueològica que s’hi realitza. Mitjançant les pràctiques d’arqueologia i la resta d’activitats programades, el curs esdevé una excel·lent oportunitat per conviure durant unes setmanes en un jaciment excepcional i de compartir coneixements i formes diferents de treballar.

El programa del curs ha comptat, com és habitual, amb visites guiades al jaciment i al museu, excursions (Ullastret, Girona, Narbona) i diverses conferències impartides per professors convidats, entre els quals el Dr. Josep M. Nolla (Universitat de Girona); el Dr. Fernando Quesada (Universidad Autónoma de Madrid); la Dra. Corinne Sánchez (CNRS, França); el Dr. Héctor Uroz, responsable del projecte d’excavacions al jaciment de Libisosa (Lezuza, Albacete), i el Dr. Gustau Vivar (CASC-Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya). Amb aquestes conferències, els alumnes han pogut ampliar els seus coneixements sobre diferents jaciments, els materials arqueològics i el comerç d’època romana baixrepublicana, aspectes que centraven la temàtica del curs d’aquest any, d’acord amb el context concret de l’excavació en la qual han participat. Els treballs al jaciment s’han completat, novament, amb sessions teòriques i pràctiques sobre diversos mètodes de prospecció arqueològica, impartides pels responsables de l’empresa SOT.