Les pintures de Sixena, al Museu Nacional de Catalunya
Les pintures de Sixena, al Museu Nacional de Catalunya
image_pdfimage_print

El Parlament de Catalunya ha aprovat la resolució perquè les obres procedents de Sixena romanguin al MNAC i al Museu de Lleida. La resolució s’ha aprovat per 102 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 25 abstencions (C’s).

El text de la resolució diu: “El Parlament de Catalunya demana al Govern de la Generalitat que porti a terme, d’acord amb les competències previstes en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Llei de Museus i la Llei de Patrimoni Cultural Català, totes les accions que calguin per tal de garantir que les obres d’art procedents del Monestir de Sixena, i que es conserven al Museu Nacional de Catalunya i al Museu de Lleida, romanguin en aquests museus de manera que continuïn formant part de les col·leccions inscrites dins el catàleg del patrimoni cultural català.

Exposició de motius de la resolució

Les diverses col·leccions museografiques la propietat legal de les quals es qüestiona des de diferents instmtcies de la Comunitat d’Aragó són béns adquirits legítimament d’acord amb les recomanacions dels organismes museístics internacionals, ja sigui mitjançant compra o dipòsit dels seus titulars, i cap sentencia ferma no ho ha qüestionat.

Publicitat
Publicitat

Per altra banda, des del punt de vista museològic, aquestes obres formen part de col·leccions indivisibles, de manera que la seva divisió suposaria una enorme pèrdua per al conjunt.

És deure de qualsevol govem conservar el patrimoni cultural del seu país. Els béns del Monestir de Sixena conservats al Museu de Lleida i al MNAC estan inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català i, per tant, es troben sota la protecció de la Llei de Museus (1990) i la Llei de Patrimoni Cultural Català (1993) de la Generalitat. La Generalitat té atribuïda la competència exclusiva en matèria de protecció del patrimoni cultural català, de conformitat amb la Constitució espanyola, l’article 127 de l’Estatut d’Autonomia i les lleis aprovades en desenvolupament d’aquesta competència ja esmentades.