Els diputats de la CUP i JxSí, al registre del Parlament, presentant el projecte de llei que regula l'Agència de Protecció Social. | Junts pel Sí
Els diputats de la CUP i JxSí, al registre del Parlament, presentant el projecte de llei que regula l'Agència de Protecció Social. | Junts pel Sí
image_pdfimage_print

JxSí i la CUP van presentar ahir al registre del Parlament la Proposició de Llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social, amb l’objectiu que sigui l’embrió de la futura Seguretat Social Catalana. Aquesta llei ha estat fruit de la ponència conjunta dels dos grups parlamentaris que s’havia constituït al Parlament dins la comissió de treball d’aquest. S’espera que en el futur se’n presenti una segona que defineixi quin model de seguretat social tindria el nou Estat en qüestions com les prestacions o el sistema de pensions.

La llei es basa en l’article 150 de l’Estatut d’Autònomia de Catalunya que atorga a la Generalitat competència exclusiva en matèria d’organització de la seva Administració. L’objectiu de la mateixa és la creació d’un nou organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia anomenat Agència Catalana de Protecció Social que agrupi totes les prestacions socials que siguin competència de la Generalitat i que actualment estan gestionades per Departaments i organismes diversos d’aquesta. El redactat de la llei recorda una mica la Llei de l’Agència Tributària de Catalunya que va aprovar el Parlament l’any 2007 i que va permetre unificar la gestió dels tributs que feia la Direcció General de Tributs del Departament d’Economia i els que feia la Subdirecció General de Tresoreria en un sol organisme també amb personalitat jurídica pròpia.

Ara la llei passa a mans de la Mesa del Parlament que ha de decidir si compleix els requisits formals per ser acceptada a tràmit i posteriorment incorporar-la en l’ordre del dia d’un Ple del Parlament per tal que es voti la seva admissió a tràmit i l’aprovació o no de les esmenes a la totalitat si algun grup parlamentari en presenta. Posteriorment començarà el treball legislatiu amb tots els grups que podran presentar-hi esmenes.

Publicitat
Publicitat