image_pdfimage_print

El Govern ha aprovat el Decret pel qual es modifica el Reglament dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat. Aquesta serà la segona modificació des de la seva creació, contemplada en el Decret 257/1997, de 30 de setembre, i que ja es va modificar, posteriorment, amb el Decret 57/2002, de 19 de febrer.

Ara, però, transcorreguts diversos anys des de la seva última regulació, s’ha detectat que alguns continguts han quedat desfasats i requereixen una actualització, tant en relació amb l’abast i l’exercici de les funcions del Gabinet Jurídic, com en l’esfera organitzativa i en la selecció dels advocats i advocades de la Generalitat. Així mateix, s’ha volgut incorporar de forma específica un article que reforça l’ús del català en totes les actuacions, ja sigui dins del territori de Catalunya, com davant d’altres institucions estatals i europees, sempre que el règim d’oficialitat de la llengua catalana ho permeti.

En relació amb la selecció del cos d’advocats, els canvis introduïts permetran fer un salt qualitatiu en la tria dels professionals. Es mantindrà el model de proves d’accés mitjançant l’oposició, tal com preveu la Llei 7/1996, però s’avaluarà més enllà de les capacitats memorístiques.

Publicitat
Publicitat

Fins ara, les habilitats de memorització de lleis i la seva aplicació tenien un gran pes en l’avaluació dels aspirants. Ara, en canvi, aquest aspecte anirà reforçat per una valoració de les competències i habilitats del professional de l’advocacia per tal d’aplicar tot allò que ha memoritzat en casos reals. Finalment, també s’han fet canvis en l’organització del Gabinet Jurídic adequant la seva estructura a les necessitats del moment.

Amb tots els canvis incorporats es pretén reforçar la seguretat jurídica en la interpretació i l’aplicació de la normativa. La reforma proposada és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic i genera un marc jurídic més estable, clar i de certesa.