image_pdfimage_print

El Govern invertirà un total de 12 milions d’euros durant els propers quatre anys al projecte AINA per garantir-ne el finançament fins a la seva culminació, l’any 2026, i assolir així el seu objectiu últim: ensenyar català a les màquines de manera que la ciutadania pugui relacionar-se amb elles i participar en el món digital en català al mateix nivell que els parlants d’una llengua global i garantir, així, el futur digital de la llengua catalana.

Per fer-ho, el Departament d’Empresa i Treball destinarà 3M€ anuals al projecte durant els propers quatre anys mitjançant una subvenció directa al Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), l’entitat encarregada d’executar les diferents actuacions que preveu el full de ruta de l’AINA fins al 2026, any de finalització del projecte.

L’anunci l’han fet el dilluns el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, i el director associat del BSC-CNS, Josep Maria Martorell, després de mantenir una reunió de treball en la qual també hi han participat la secretària de Polítiques Digitals, Gina Tost i Faus; el secretari de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila Moreno; el director del BSC-CNS, Mateo Valero; i la responsable del projecte AINA i colíder de la Unitat de Mineria de Textos del BSC, Marta Villegas.

Publicitat
Publicitat

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, ha afirmat que “volem que el català sigui llengua d’ús normalitzat en el món digital. En aquest sentit, el projecte AINA és una infraestructura de país que necessitava estabilitat pressupostària fins a la seva finalització per garantir que podrà culminar-se amb èxit i retenir el talent que el fa possible. Per això el Govern hi aposta fermament i en garanteix el finançament fins al 2026”. Torrent també ha afegit que “un cop culminat el projecte, podrem oferir les peces necessàries per a que qualsevol empresa o organització pugui crear les seves pròpies aplicacions i incloure el català de forma normalitzada en els seus serveis digitals”.

Així mateix, el titular d’Empresa i Treball ha remarcat que aquests 12 milions d’euros són “una inversió important a mig termini, que garanteix que el català tingui una presència normalitzada al món digital, facilita la digitalització en català al teixit empresarial, i reforça el sector de la Intel·ligència Artificial i les Tecnologies del Llenguatge al nostre país.”

Per la seva part, el director associat del BSC-CNS, Josep Maria Martorell, ha assegurat: “Disposar d’un finançament plurianual fins a l’any 2026 és una notícia excepcional que ens permet donar continuïtat a l’equip que treballa en el projecte AINA i seguir invertint en desenvolupar nova tecnologia. Tancar aquesta nova etapa d’AINA garantirà que mai més cap empresa gran o petita pugui tenir una excusa per no incorporar el català en els seus serveis textuals, visuals o d’àudio”.

Fites assolides i properes passes fins a la culminació del projecte

AINA és un projecte basat en tecnologies de dades i intel·ligència artificial (AI) impulsat pel Govern i el BSC, i obert a col·laboracions, amb l’objectiu últim d’aconseguir que la tecnologia entengui i parli la nostra llengua, és a dir, ensenyar català a les màquines, de manera que la ciutadania pugui relacionar-se amb elles i participar plenament en el món digital en català.

Per assolir aquest objectiu, el projecte AINA està desenvolupant la infraestructura necessària perquè la inclusió del català a les aplicacions d’IA sigui prou atractiva i viable, tant per a les grans companyies tecnològiques com per a la indústria local, de manera que qualsevol empresa o organització pugui utilitzar els recursos generats per l’AINA, com ara els corpus (conjunts massius de dades) i els models de la llengua catalana, per desenvolupar les seves solucions o serveis específics(traductors, assistents personals, sintetitzadors de veu, classificadors de textos, etc.) en català.

A dia d’avui, el projecte AINA ha creat ja el “corpus de text” més gran que s’ha fet mai de la llengua catalana. Aquest corpus s’ha obtingut i continua creixent a base de descarregar textos de diferents fonts digitals en català (planes web, arxius, etc.) i processar-los per poder ser utilitzats com a dades d’entrenament per les xarxes neuronals que utilitzen els models de la llengua.

AINA ha començat a construir també un gran “corpus de veu” del català, que es nodreix principalment de les dades obtingudes a través de la iniciativa “La nostra llengua és la teva veu”, impulsada pel Govern a principis del 2022 i consistent en una crida a la participació altruista de la ciutadania de parla catalana perquè doni la seva veu i validi l’aportada per altres persones a través de la plataforma de Common Voice de Mozilla.

Concretament, les tasques del projecte AINA executades aquest 2022 són:

·Desenvolupament de serveis lingüístics bàsics i transversals (d’anonimització, de classificació de documents i d’identificació d’entitats i conceptes clau, per exemple) que serveixen com a mòduls bàsics sobre els quals desenvolupar aplicacions i solucions per a l’usuari final

·Compilació i preparació de dades massives i de qualitat per entrenar models genèrics de llengua i models per a tasques específiques.

·Publicació de nous models de la llengua, generals i adaptats a una tasca concreta (per exemple,sistema de pregunta/resposta), llestos per servir de base per crear noves aplicacions.

·Entrenament de models de reconeixement i síntesi de la parla de qualitat per al català, que poden ser incorporats a aplicacions de veu més comuns del mercat.

·Entrenament de motors de traducció automàtica de qualitat, tant genèrics com adaptats a àmbits concrets,.

·Implementació de prototips d’impacte que permeten posar en produccióels recursos generats i visibilitzar el seu ús i impacte

·Difusió i promoció de l’adopció de la tecnologia.

Entre els primers prototips desenvolupats al 2022, destaquen les noves veus sintètiques entrenades per AINA mitjançant el seu ús en un assistent virtual de l’empresa Bookline; una eina de transcripció automàtica (oTranscribe+) que permet i facilita l’edició garantint la privadesa de les dades; i un xatbot de veu que respon preguntes sobre el projecte AINA i que pot servir de base per crear altres experiències conversacionals en català.

Aquest 2023, es continuarà treballant en aquestes línies per ampliar els corpus de text i de veu, i els models de llengua entrenats a partir d’aquests corpus.

Al final del projecte AINA, el 2026, es disposarà de totes les peces necessàries perquè qualsevol empresa o organització les pugui combinar per crear les seves solucions o serveis garantint que aquests entendran i parlaran correctament el català en qualsevol de les seves variants.