image_pdfimage_print

Aquesta setmana s’ha fet públic un manifest dels membres de la Junta de Personal del Servei Català de Trànsit on demanen que s’implanti un sistema de votació electrònica per a renovació dels càrrecs.

El vot telemàtic continua sent un tema pendent i candent, alhora, de l’Administració Pública Catalana del qual molt es parla però ningú s’atreveix a implantar. En la Llei de mesures de la Generalitat de Catalunya per al 2022, molts sindicats amb representació a la Generalitat de Catalunya, es queixen de la inclusió de mesures per permetre la implementació del vot electrònic en els processos d’eleccions sindicals a l’administració de la Generalitat de Catalunya per cop de llei i sense negociació col·lectiva.

En el document titulat “Pla normatiu del Govern de la Generalitat de Catalunya per als anys 2021-2023” es recull la proposta:

Publicitat
Publicitat

41) Projecte de decret d’establiment del vot electrònic en les eleccions a òrgans de representació del personal d’administració i tècnic al servei de l’Administració de la Generalitat (PRE). Consulta pública prèvia: No és necessària. Inici de tramitació: 1r semestre 2022 12 ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides Descripció: implantar el sistema de vot electrònic a les eleccions dels representants de personal d’administració i tècnic, i del personal laboral.”

Es veurà, però, durant aquest primer trimestre si s’escoltarà les parts interessades, a partir de les queixes manifestades des de l’àmbit sindical i per part dels treballadors de molts organismes que veuen en l’actual situació de pandèmia i amb la recomanada implantació i implementació del teletreball, per al qual encara hi ha moltes mancances pel que fa a efectivitat, per a exigir un debat i consens que és la via per la qual realment es demostraria la voluntat i finalitat, i que –objectivament- resta transparència al procediment. Actualment, el “Manual d’Eleccions Sindicals” només preveu el vot presencial i per correu certificat.

A continuació citem literalment, doncs, un exemple de reclam en aquesta direcció amb el manifest signat, amb data de 21 de gener de 2022, pel Servei Català de Trànsit, del Departament d’Interior, i que podeu llegir a continuació:

MANIFEST DE LA JUNTA DE PERSONAL DEL

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

“La Junta de Personal del Servei Català de Trànsit, un cop coneguda la decisió de la Mesa Electoral d’elevar a Funció Pública la legalitat del procediment de vot telemàtic per a les eleccions a la Junta de Personal, demanem a Funció Pública que valori positivament aquest tipus de vot que compta amb l’aval del personal aquí representat.

L’elecció dels membres de la Junta de Personal i la seva renovació cada quatre anys és la garantia d’una democràcia consolidada. La participació dels treballadors i les treballadores en les eleccions sindicals són la base de tota representació dels delegats i les delegades i comporta la renovació de la confiança i dels objectius a assolir.

També demanem al director del Servei Català de Trànsit que intercedeixi favorablement en aquest sentit i que no es perdi aquesta oportunitat de fer avançar l’Administració cap a les noves tecnologies. No entenem la negativa de les organitzacions sindicals de CCOO, UGT i CSIF, que es neguen a fer avançar l’Administració al món digital i hi posen traves.

Entenem que en la situació de pandèmia que estem vivint i en la impossibilitat de fer una pràctica electoral habitual, com a Servei de la Generalitat que som, podem ser un exemple d’innovació, d’eficiència, de modernitat i, sobretot, de mirall cap a una ciutadania que pot veure l’Administració com un exemple a seguir.

Aquesta oportunitat que es presenta al Servei Català de Trànsit és única; podem modernitzar la seva imatge o bé podem continuar estancats en una Administració arcaica que no compleix amb els directius europeus de digitalització i innovació telemàtica. Cal tenir en compte que també és un dels objectius del pla de Govern, tant de l’actual com de l’anterior, que les eleccions sindicals siguin en format telemàtic.

Per tot això, instem els òrgans al·ludits que valorin favorablement el tràmit de votació electrònica i telemàtica per part del personal funcionari del Servei Català de Trànsit en les eleccions a la Junta de Personal, sobretot en el context actual i futurible d’implantació del teletreball i de minimitzar els desplaçaments.

El Servei Català de Trànsit ha de ser un exemple a seguir.

21 de gener de 2022”