image_pdfimage_print

El Govern ha aprovat la creació del Consell de Tecnologies Quàntiques de Catalunya, que es constitueix com un òrgan col·legiat adscrit al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.

El Consell de Tecnologies Quàntiques de Catalunya l’integren personalitats del món acadèmic, empresarial i institucional i té les funcions d’assessorar el Govern sobre polítiques orientades a impulsar les tecnologies quàntiques, així com proposar actuacions i mesures de coordinació i crear els espais de debat necessaris amb el sector d’aquestes tecnologies a Catalunya i la societat civil.

El Consell de Tecnologies Quàntiques l’impulsen conjuntament el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, el Departament d’Empresa i Treball i el Departament de Recerca i Universitats.

Publicitat
Publicitat

Catalunya disposa de les capacitats humanes, organitzatives i tecnològiques per esdevenir un territori capdavanter en el desenvolupament d’aquestes tecnologies i aprofitar les oportunitats de progrés econòmic que se’n derivin. En aquest sentit, el Govern aposta per impulsar un ecosistema de recerca i innovació, talent i empreses en aquest àmbit i treballa per convertir Catalunya en un pol tecnològic mundial en tecnologies quàntiques.

Per altra banda, El Govern ha aprovat crear l’Aliança de Recerca en Intel·ligència Artificial de Catalunya, amb la denominació AIRA (Artificial Intelligence Research Alliance of Catalonia), que té l’objectiu de promoure la recerca científica, la gestió del talent i l’acceleració del desenvolupament de solucions basades en intel·ligència artificial a Catalunya.

AIRA es una iniciativa impulsada pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i el Departament de Recerca i Universitats en el marc de l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya (CATALONIA.AI). Es configura com un espai de treball cooperatiu, en el qual els instituts i centres de recerca referents en intel·ligència artificial del país desenvolupin una estratègia coordinada.

En una primera fase, estarà constituïda pel Consorci Centre de Visió per Computador (CVC); el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC); l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA); l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IIRI) i el Centre de Recerca en Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAl-UPC).

La intel·ligència artificial és un àmbit científic i tecnològic que emergeix amb una gran transcendència i implicacions en els dominis ètic, legal, social, econòmic i cultural. La recerca científica i els desenvolupaments tecnològics basats en la intel·ligència artificial estan experimentant un creixement exponencial que continuarà durant els propers anys i Catalunya compta amb professionals i centres de recerca capdavanters en aquest àmbit.

La creació de l’aliança AIRA pretén afavorir la coordinació i el treball conjunt entre els diversos centres per generar una massa crítica suficient que doni resposta a les necessitats socials i als reptes empresarials que planteja la intel·ligència artificial en les diferents àrees d’actuació.