image_pdfimage_print

La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) ha augmentat l’atenció a les persones en un 21,6% el 2020, quan ha arribat a un total de 150.228 beneficiaris a 21 de desembre, davant els 123.511 de finals de 2019, segons les dades que es recullen des del Departament i es publiquen trimestralment. Amb l’impacte de la pandèmia per la COVID19, i gràcies als esforços fets per seguir atenent a les persones sol·licitants i perceptores d’aquesta prestació, el 2020 s’han arribat als 92.418 expedients d’RGC –entre les que reben la prestació íntegra i les que la reben com a complement–: això suposa haver atès un 15,7% més d’expedients en un any (eren 79.839 a tancament de 2019).

Més sol·licituds

L’inici de la pandèmia de la COVID19 es va traduir en un augment de sol·licituds d’RGC, accelerant l’augment de noves persones beneficiàries entre abril i juliol, quan es va arribar a una mitjana de prop de 3.000 nous perceptors mensuals. El creixement més alt s’ha donat entre setembre i desembre, amb uns 3.300 beneficiaris nous de mitjana mensual, gairebé triplicant els 1.200 dels mesos anteriors a la pandèmia. Des de l’inici d’aquesta crisi sanitària global s’han sumat més de 23.770 nous beneficiaris.

Publicitat
Publicitat

Des de l’inici de la COVID19, les sol·licituds d’RGC que han entrat a les oficines s’han incrementat en un 56%, el que arriba a un 95% d’increment en el cas dels col·lectiu de persones activables laboralment. Tot i aquest augment de necessitat, se segueixen resolent les sol·licituds en 2 mesos, els mateixos terminis previs a l’estat d’alarma. El 96% de les oficines agenden cites en menys de quatre setmanes (el 70% en menys de dues setmanes). El principal motiu d’incompliment dels requisits és el de disposar d’ingressos superiors als llindars que estableix la llei, i el segon motiu és que el titular o algun dels beneficiaris treballin a jornada completa.

Més de 428 milions

L’import de la nòmina mensual de l’RGC se situa en 42 milions d’euros al desembre, el que suposa un creixement del 131% (més de 18M€) des de l’entrada en vigor de la llei, el setembre de 2017. El 2020, el Departament ha destinat un total de 428 milions d’euros a aquesta prestació i els seus complements.

Perfil dels beneficiaris

Pel que fa als perfils dels beneficiaris, el 56% són dones, i el 58% són llars de dues o més persones. El 79% dels titulars tenen nacionalitat espanyola, i el 21%, estrangera. Pel que fa a l’edat, es dona cobertura a més de 36.000 menors i es complementen les pensions més baixes d’unes 60.000 persones.

Des de l’inici de l’RGC, un total de 8.674 famílies han vist suspesa o extingida la seva prestació per contracte de treball, l’equivalent al 20% dels expedients vigents actuals. Durant els mesos de 2020, una mitjana de prop de 200 famílies al mes han deixat el programa de l’RGC gràcies al fet que han aconseguit la seva inserció laboral amb el programa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), tot i la situació d’estat d’alarma. Si bé l’impacte que ha tingut la crisi sanitària de la COVID19 al mercat laboral ha repercutit en el nombre d’insercions, amb una davallada especialment en els mesos d’abril i maig, al setembre i octubre les xifres es recuperen i s’observa un augment. A més, els perceptors d’RGC poden seguir compatibilitzant la prestació d’RGC amb contractes de treball a temps parcial, sempre que l’import de la nòmina sigui inferior als topalls econòmics que preveu la llei de l’RGC.