image_pdfimage_print

Després de 5 setmanes de confinament, l’Administració de la Generalitat de Catalunya ha revelat el número de funcionaris catalans que han causat baixa laboral per contagi del COVID-19. 1400 empleats, sense incloure els cossos de docents, sanitaris i seguretat, pateixen aquesta greu malaltia.

La legislació laboral obliga als empleadors, en aquest cas l’Administració, a prendre les mesures de seguretat i salut laboral adients per protegir la salut dels seus assalariats. Aquesta mateixa legislació estableix que això s’ha de fer en concertació permanent amb els representants dels treballadors. 5 setmanes després de l’inici del confinament, el 14 de març de 2020, aquesta concertació tot just es comença a programar, davant de la perplexitat dels sindicats majoritaris, en especial, la Intersindical-CSC i la IAC-CATAC, entre d’altres.

Per sortir del desconfinament, els treballadors públics no poden donar un xec en blanc a l’Administració, i abans de qualsevol reincorporació de serveis no essencials caldrà que els Comitès de Seguretat i Salut en donin el vist i plau, sobretot en tres aspectes fonamentals: nova disposició de taules de treball per a garantir la separació de 2 metres entre llocs de treball, medis de protecció personal com mascaretes o pantalles transparents de separació i també, finalment, medis de desinfecció permanents en llocs de treball i de trànsit del personal en horari laboral.

Publicitat
Publicitat

Cal especificar que de les 1400 baixes per contagi de COVID-19 del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat, quasi la meitat correspon als serveis penitenciaris, els quals han hagut d’assumir, per raons òbvies, una quota de serveis essencials més alta.

Aquesta xifra no és més alta ja que la majoria de treballadors públics de l’Administració de la Generalitat a partir del dia 13 de març es van poder acollir al teletreball des de casa o a un permís retribuït per raons inexcusables que els hi va permetre no acudir físicament al seu lloc de treball. Tanmateix, això no va ésser possible en el cas del treballadors considerats de serveis essencials raó per la qual és entre aquest col·lectiu on s’han produït els 1400 contagis del coronavirus que corre.

Entre els temes que també preocupen als Comitès de Seguretat i Salut és quin tractament s’ha de donar als col·lectius de risc. En especial els afectats per malalties oncològiques, respiratòries o els majors de 60 anys, sigui per la seva visualització personal com per la seva posició dins dels organigrames jeràrquics.

En general, des dels sindicats esmentats, s’entén com evident que no es podrà tornar a la feina físicament “fins que sigui segur”. El treball dels Comitès de Seguretat i Salut, mentrestant, s’espera molt intens. Una intensitat que també es reprodueix en l’àmbit laboral privat o d’altres administracions públiques. La tornada a la normalitat no serà tal.

1 COMENTARI

  1. El verb “contagiar”o “contagiat” sols existeixen en castellà. En català és un castellanisme que algú ha posat al diccionari. Cal dir “encomanar”, “encomanat” o “apegar” o “apegat” com s’ha dit tota la vida. El mot “contagi” sí que és català genuí, però no ho és el verb “contagiar” o “contagiat” format a partir del mot “contagi”.

Comments are closed.