image_pdfimage_print

Jordi Graupera ha formalitzat avui, davant del Registre Municipal, un escrit demanant que s’aturin provisionalment les obres de demolició de les casetes dels números 13-15 i 17 del carrer de l’Encarnació, a la vila de Gràcia, atesa la necessitat urgent de preservar el valor patrimonial d’aquests immobles.

En el seu escrit, el candidat a Primàries Barcelona ha al·legat que, malgrat que la desídia de l’Ajuntament de Barcelona —pel que fa a la protecció del patrimoni històric i arquitectònic dels barris de la nostra ciutat— ha provocat que aquests immobles no hagin estat encara objecte de catalogació, és evident que les casetes que es pretén enderrocar reuneixen un valor històric i arquitectònic que les fa mereixedores d’una protecció i una defensa especials.

Graupera també ha assenyalat un seguit de normatives municipals i autonòmiques per protegir les finques que poden permetre evitar-ne l’enderroc. Algunes d’elles es poden trobar molt fàcilment ja que estan recollides a la “Guia per a l’elaboració dels catàlegs municipals de béns protegits” de la Diputació de Barcelona, que preveu un procediment singular, específic i àgil, que permet la catalogació individual de béns de manera fàcil, ràpida i urgent com a béns immobles d’interès local. També determina que  les administracions competents, en aquest cas l’Ajuntament de Barcelona, pugui ordenar la suspensió de les obres de demolició total o parcial de béns que encara no han estat objecte de protecció, per tal d’estudiar les mesures de protecció corresponents.

Publicitat
Llibre: El Judici - Lluís Busquets
Publicitat

Aquesta catalogació depèn del Ple, però mentre no s’aprovi, existeixen mecanismes més immediats per evitar la demolició de les casetes del carrer de l’Encarnació. Aquests són els que Jordi Graupera ha demanat avui formalment que es posin en marxa de manera immediata.