image_pdfimage_print

Les eleccions municipals del maig del 2019 i, més en concret, les eleccions a Barcelona, han activat els partits polítics i la societat civil amb balls de noms de candidats, propostes de programes i processos de primàries. Per a tenir més possibilitats d’una correcta valoració de cada candidatura és molt útil tenir una radiografia general de la ciutat de Barcelona i més concretament, d’aquells temes que han esdevingut més polèmics. Per això mostrem un recull de dades, les més bàsiques i en números rodons per a facilitar-ne el record, perquè a cada debat o presentació de programa es tinguin ben clars els punts de partida. Les dades s’han recopilat de fonts oficials de l’Ajuntament i de la Generalitat i es donen diversos enllaços al final del text per a una consulta en més profunditat.

Població: Barcelona té 1,6 milions d’habitants dels quals 270 mil són de nacionalitat estrangera. Un 25% té menys de 25 anys, un 31%, entre 25 i 45 anys, un 26% entre 45 i 65, i un 18% són majors de 65 anys. El 80% de la gent que viu a Barcelona, treballa a Barcelona. Un 20% té els estudis obligatoris, un 38% estudis secundaris, i un 39% universitaris.

Habitatge: es calculen uns 900 mil habitatges a Barcelona, dels quals l’1,56% estan desocupats (més de 2 anys buits). D’aquests habitatges buits (uns 13.000), el 70% pertanyen a particulars i el 30% (3.900) a societats o bancs. Recordem que la llei permet sancionar a aquestes entitats i bancs si tenen l’habitatge més de 2 anys desocupat. El 40% de l’habitatge de la ciutat és en forma de lloguer (es dispara fins al 70% a Ciutat Vella) i quasi el 60% de propietat. La superfície mitjana d’un pis a Barcelona és de 75 m2 i el preu mitjà a la ciutat per a un pis d’aquest tipus és de 330.000 euros (176.000 a Nou Barris, 397.000 a Sarrià – Sant Gervasi).

Publicitat
Publicitat

Turisme: el 2017, Barcelona va rebre 8 milions de turistes amb 20 milions de pernoctacions. Si estimem 1,5 dies a la ciutat per pernoctació i dividim entre 365 dies (any), tenim una mitjana de 85 mil turistes cada dia a Barcelona, amb un pic a juliol-agost amb 100.000 turistes/dia. Això suposa un 6% de la població barcelonina.

Seguretat ciutadana: el 2017 es van comptabilitzar uns 10.000 delictes greus amb una distribució molt focalitzada: el 35% a Ciutat Vella i el 20% a l’Eixample, la resta de districtes (8 més) es reparteixen el romanent.

Taxi-VTC: hi ha 10.000 llicències de taxi i 1800 de vehicles de turisme amb conductor (VTC): una sisena part. El preu d’una llicència de taxi està valorat aproximadament en 150 mil euros.

Llengua: el 39% té el català com a llengua habitual (espontània) i el 56% el castellà. El 95% de la població entén el català. La Carta Municipal de Barcelona estableix el català com a llengua pròpia i en l’article 4.4 demana fomentar-ne l’ús també en l’àmbit internacional.

Administració de Barcelona: la ciutat està estructurada en 10 districtes i 73 barris. Per llei, l’Ajuntament té competències, entre moltes altres, en urbanisme, seguretat ciutadana, educació, sanitat i un representant als consells de cada universitat amb seu a Barcelona. El pressupost de l’Ajuntament per aquest 2018 és de 2500 milions d’euros. Pel que fa a ingressos, 1000 milions provenen d’impostos directes, 1000 més de transferències corrents (altres administracions) i 500 d’altres tipus. Les despeses es poden classificar en uns 500 milions en inversions i uns 2000 milions en transferències corrents, despeses de personal, serveis, subministraments, etc.

Enllaços: Enquesta Serveis Municipals, IDESCAT, Ajuntament de Barcelona