image_pdfimage_print

El Síndic ha posat en coneixement de la nova comissària europea de drets humans, Dunja Mijatović i dels relators competents en matèria de drets humans de Nacions Unides les darreres detencions de persones acusades de rebel·lió i terrorisme i vinculades als Comitès de Defensa de la República (CDR). Es tracta d’una operació coordinada per l’Audiència Nacional pels talls de carretera i l’aixecament de peatges duts a terme fa dues setmanes. El Síndic recorda que les llibertats d’expressió i de manifestació constitueixen drets fonamentals protegits per les més altes normes jurídiques nacionals i internacionals i que, tot i que aquestes llibertats no són absolutes, els seus límits han d’estar basats en la llei, cercar fins legítims i ser proporcionals.

Les actuacions perseguides en aquest cas per l’Audiència Nacional s’han de considerar prima facie com a expressió de llibertats públiques legalment protegides. Si en el decurs de l’exercici d’aquestes llibertats s’han ultrapassat els límits constitucionals i estatutaris dels drets en qüestió i s’han comès actes de desordre públic, s’han de perseguir penalment aquests fets amb proporció i mesura. La qualificació de fets d’aquesta naturalesa com a rebel·lió o terrorisme resulta manifestament desproporcionada, contrària al principi de legalitat i adreçada aparentment al doble objectiu, d’una banda, de criminalitzar la protesta i provocar un efecte dissuasiu de cara a futures mobilitzacions; i, de l’altra, de permetre a l’Audiència Nacional assumir la instrucció d’uns fets que, en virtut del principi de jutge predeterminat per la llei, correspondria als jutjats d’instrucció dels territoris on s’hagin comès.