Un moment de la reunió d'aquest matí de la Mesa i els portaveus dels grups a la Diputació Permanent | Parlament de Catalunya
Un moment de la reunió d'aquest matí de la Mesa i els portaveus dels grups a la Diputació Permanent | Parlament de Catalunya
image_pdfimage_print

La Diputació Permanent, l’òrgan que vetlla pels poders del Parlament entre legislatures, es reunirà dimecres, 27 de desembre, a les deu del matí per debatre i votar si interposa un recurs d’inconstitucionalitat contra les mesures aplicades a l’empara de l’article 155 de la Constitució espanyola. La sessió l’ha sol·licitat el Grup de JxSí i l’han acordat aquest matí la Mesa i els portaveus dels grups a la Diputació Permanent.

JxSí va sol·licitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries amb relació a aquesta qüestió, i un cop emès el Parlament va obrir un termini perquè els grups poguessin demanar la interposició de recursos d’inconstitucionalitat contra les mesures esmentades. Aquest termini va acabar ahir a les sis de la tarda, i només un grup parlamentari, JxSí, ha sol·licitat convocar la Diputació Permanent perquè la cambra interposi un recurs d’inconstitucionalitat contra la resolució del 27 d’octubre de la presidència del Senat per la qual es publica l’Acord del Ple del Senat d’aprovació de les mesures requerides pel govern de l’Estat a l’empara de l’article 155 de la Constitució espanyola i contra els reials decrets de desenvolupament.

Ara, el Parlament obrirà també un termini perquè tres grups o una cinquena part dels membres de la Diputació Permanent puguin presentar propostes alternatives als articles que es pretenen impugnar o a la proposta d’interposició de recurs.

Publicitat
Publicitat

La Diputació Permanent la presideix sempre el president o presidenta del Parlament, en aquest cas Carme Forcadell, i la integren vint-i-tres diputats, tot i que actualment la componen vint-i-dos.