Fotografia de capçalera del Facebook dels Mossos per la Independència
Fotografia de capçalera del Facebook dels Mossos per la Independència
image_pdfimage_print

La sectorial Mossos per la Independència de l’Assemblea Nacional Catalana ha emès un comunicat en el qual insta el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya (poder executiu i legislatiu) a garantir l’empara i la protecció de tothom, no només jurídica (lleis de transitorietat jurídica –en cartera), sinó també judicial a través d’un organisme, institució o normativa vinculant que garanteixi la tutela judicial efectiva i que contraresti els efectes jurídics (coercitius, punitius i executoris) del poder judicial espanyol.

A continuació podeu llegir-ne el comunicat:

En relació a la recent detenció de la Sra. Montserrat Venturós, alcaldessa de Berga, des de la Sectorial Mossos per la Independència de l’ANC, MANIFESTEM:
1.- Els membres de la Sectorial Mossos per la Independència no fem declaracions en nom del Cos de Policia – Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya ni el representem. Pertanyem a un determinat sector professional i, en base això, ens constituïm en una sectorial com la resta de col·lectius professionals de les assembles sectorials de l’ANC.
2.- Som ciutadans que gaudim plenament de tots els drets civils i polítics.
3.- El nostre posicionament vers el procés d’independència de Catalunya és públicament manifest. Hem estat investigats internament i hem estat qüestionats diverses vegades per part de determinats partits polítics al Parlament de Catalunya. Malgrat això, el nostre compromís és viu i ferm, i com hem dit en diverses ocasions, no defallirem.
4.- Qualsevol estat de dret actual s’estructura a través de tres poders: l’executiu, el legislatiu i el judicial. Catalunya gaudeix dels dos primers poders (Govern i Parlament) però, a hores d’ara, no disposa de poder judicial.
5.- El poder judicial és un element inqüestionable i imprescindible de qualsevol estat de dret. Actua (o hauria d’actuar) amb imparcialitat, neutralitat i independència de la resta de poders per a garantir la tutela judicial efectiva de tota la ciutadana en defensa dels seus drets, deures i llibertats. Les dades de la Comissió Europea d’aquest 2016 situen Espanya com un estat on la percepció de la independència judicial és una de les més baixes de la Unió Europea, ocupant el lloc 23 sobre 28. Aquest fet, confirma la innegable necessitat de disposar d’un poder judicial que sigui absolutament independent per poder garantir l’estat de dret.
6.- L’actual legislació, i mentre no se n’aprovi cap altra, determina que la responsabilitat penal és, sobretot, personal, per la qual cosa, qui comet un delicte n’ha de respondre personalment. En aquest sentit, quan un membre del Cos de Policia – Mossos d’Esquadra, així com de qualsevol cos policial, tot funcionari, i val dir, tota autoritat pública i tot ciutadà, rep un requeriment o una interlocutòria judicial, o similar, que li ordeni realitzar un acte que estigui obligat a complir, la seva desobediència pot suposar la responsabilitat penal personal i intransferible.
7.- Atesa la responsabilitat penal personal que suposa la comissió d’un delicte –entre ells, la desobediència–, no es pot obligar ningú a desobeir una ordre o un requeriment provinent d’una autoritat judicial. Entenem que la desobediència ha de ser, en tots els casos, una opció i una decisió personal, també pels membres del Cos de Policia – Mossos d’Esquadra.
8.- Instem al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya (poder executiu i legislatiu) a garantir l’empara i la protecció de tothom, no només jurídica (lleis de transitorietat jurídica –en cartera), sinó també judicial a través d’un organisme, institució o normativa vinculant que garanteixi la tutela judicial efectiva i que contraresti els efectes jurídics (coercitius, punitius i executoris) del poder judicial espanyol.
9.- Com a membres de l’ANC, mostrem la nostra plena solidaritat vers la Sra. Montserrat Venturós, així com vers totes les persones i autoritats públiques que estan acusades o investigades per causes relacionades amb el procés d’independència de Catalunya; un procés exemplar i reconegut internacionalment com a pacífic, democràtic, inclusiu i integrador, avalat per la majoria dels catalans, el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya.
10.- Creiem que el fet originari que va motivar les citacions judicials de la Sra. Montserrat Venturós, i la posterior ordre de detenció, és incongruent, inoportú i desproporcionat, i jurídicament qüestionable, i més tenint en compte la Resolució 497/X del Parlament de Catalunya, de 29 de gener de 2014, que reconeix l’estelada com a símbol d’un anhel i d’una reivindicació democràtica del poble català. Al nostre entendre, l’ordre de detenció esdevé una mostra més de la judicialtizació d’un procés polític que hauria de tenir respostes polítiques.

Publicitat
Publicitat

Sectorial Mossos per la Independència de l’ANC
Novembre de 2016