Treballs de fracturació hidràulica
Treballs de fracturació hidràulica
image_pdfimage_print

El Tribunal Constitucional espanyol ha declarat inconstitucional la llei catalana que prohibeix la fracturació hidràulica o fracking en la cerca d’hidrocarburs. El govern espanyol havia presentat un recurs contra aquesta llei aprovada pel Parlament de Catalunya, i el TC li ha acabat donant la raó, considerant que la llei espanyola sobre mineria preval sobre les lleis “autonòmiques” de medi ambient.

Segons la sentència del TC, “es declara inconstitucional i nul l’art. 167.1 de la llei 2/2014, de 27 de gener. Dit precepte prohibeix l’ús del “fracking” com a tècnica per a l’exploració, investigació i explotació de jaciments d’hidrocarburs. Tal com ha afirmat el Tribunal en les sentències que van resoldre els recursos contra les lleis que van prohibir el “fracking” a Cantàbria, La Rioja i Navarra, l’autorització de la fracturació hidràulica amb subjecció a requisits tècnics i a la prèvia declaració del seu impacte en el medi ambient són requisits que correspon establir a l’Estat en virtut de les seves competències tant en matèria de planificació econòmica com en el règim miner i energètic i de protecció del medi ambient. Per tant, la prohibició absoluta i incondicionada de la tècnica de la fractura hidràulica a tot el territori de les esmentades comunitats autònomes va ser declarada contrària “de manera radical i insalvable” al que puguin disposar les lleis estatals.”

I prossegueix: “Així mateix, el Ple assenyala que les competències autonòmiques sobre ordenació del territori i medi ambient no justifiquen la prohibició del “fracking”, en no poder prevaldre sobre la competència exclusiva de l’Estat en matèria de règim miner i energètic i d’ordenació general de l’economia.” […] “la norma impugnada dóna peu a una interpretació manifestament contrària
a la legislació bàsica estatal ja que el” fracking ” queda prohibit amb caràcter absolut en el territori de Catalunya sempre que la seva utilització concerneixi qualsevol ‘àmbit competencial’ de la Generalitat”.

Publicitat
Publicitat

Vots particulars contra la sentència

Hi ha hagut tres vots particulars contra la sentència. Dos han considerat que el TC hauria d’haver ponderat “els interessos eventualment afectats per la concurrència competencial sobre el mateix espai físic, sense imposar la subordinació dels uns als altres”, mentre que un tercer lamenta que el TC estigui fent, en sentències com aquesta, “una interpretació de les relacions entre l’Estat i les comunitats autònomes que tendeix a basar-se en el principi de jerarquia i a reformular els criteris fins ara escrupolosament basats en el principi de competència”

El TC també tomba la prohibició de la implantació d’establiments comercials amb superfície igual o superior a 800 m² fora de les “trames urbanes consolidades”

En la mateixa sentència, el Tribunal també ha suspès la prohibició de la implantació d’establiments comercials amb superfície igual o superior a 800 m² fora de les “trames urbanes consolidades”. Segons el TC, aquest considera que la mesura no es justifica “per raons imperioses d’interès general”, tal com exigeix la llei bàsica estatal.