image_pdfimage_print

La Casa de la Generalitat de Perpinyà va acollir el passat dijous 10 de març la presentació de l’Enquesta d’usos lingüístics a la Catalunya del Nord (2015). Els princiopals resultats són:

La majoria de la població de 15 anys i més declara entendre el català (61%). Mentre que la població que el sap parlar (35,4%) i la que el sap llegir (39,2%) no arriba al 40%. La població que el sap escriure és només el 14,3%.

47.115 persones de 15 anys i més tenen el català com a llengua inicial o primera llengua parlada quan era infant, que representa el 12,7%, sola (9,2%) o compartida amb el francès (3,5%), tot i que 130.979 persones adultes declaren que el saben parlar (el 35,4 %) i 225.445 el comprenen (el 61 %).

Publicitat

El català com a llengua inicial (sola) s’associa a la població de més edat: el 18,8% dels més de 65 anys, el 10,7% dels 45-64 anys, el 3% dels 30-44 anys i el 0% dels 15-29 anys. Aquest fet és la il·lustració de la interrupció de la transmissió lingüística intergeneracional, però també mostra igualment que malgrat aquest fet, el català continua adquirint nous locutors. A més del català i del francès, 54.186 persones (el 14,7 %) tenen una altra llengua com a primera llengua: anglès, àrab, espanyol, portuguès o altres llengües.

coneix_catala_2

Com dèiem, la transmissió lingüística intergeneracional del català està gairebé interrompuda i amb valors negatius. Això significa que la diferència entre el percentatge de població que parla català (sol o compartit amb altres llengües) amb la mare (el 14,9%) o amb el pare (el 17,4%), i el percentatge que l’utilitza amb els fills (un 11,4%), és de 3,5 i 6 punts menys. Si considerem la dada del català sol, el català com a llengua d’ús amb la mare és un 5,7%, amb el pare un 6,8% i amb el fill més gran el 0,7%.

Pel que fa a l’ús de les llengües, la llengua hegemònica en tots els àmbits interpersonals i també en els de serveis i consum és el francès. El català hi té una posició molt feble.

coneix_catala_3

Pel que fa a la percepció de l’evolució de l’ús del català en la societat, el 19,3 % de la població interpreta que la llengua es parla més que fa 5 anys i que l’ús anirà creixent en els anys a venir (el 27,3 %). Tenint en compte els que pensen que l’ús del català no varia ni variarà, un 45,1 % de la població té la percepció que el català ha anat a més o igual els darrers 5 anys, i un 54,5 % creu que el català, en els propers 5 anys, s’utilitzarà més o igual que ara. Es destaca que el 37,4 % de la població considera que el català es parlar menys que fa 5 anys i el 24,7% considera que es parlarà menys.

L’Enquesta d’usos lingüístics a la Catalunya del Nord (EULCN 2015) és un estudi impulsat per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, el Consell Departamental dels Pirineus Orientals i l’Institut Franco-català Transfronterer (IFCT) de la Universitat de Perpinyà Via Domícia. La metodologia d’aquesta enquesta té les mateixes característiques que l’Enquesta d’usos lingüístics de la població de Catalunya que es porta a terme de manera regular a la Catalunya del Sud en el marc de l’activitat estadística oficial del govern català.