image_pdfimage_print

La proposta presentada pel Gobierno a través del Ministerio de Política Territorial sobre el sistema de distribució dels joves migrants sols no dona una resposta adequada a les circumstàncies amb què es troba la Generalitat a l’hora de gestionar aquesta qüestió. Per això, el govern català instarà al govern espanyol a introduir modificacions en la proposta de decret llei per la reforma de la llei d’estrangeria amb l’objectiu que tingui en compte la singularitat i l’esforç real de Catalunya en l’acollida i acompanyament d’aquests joves. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano i Canadés, participarà en el ple de la Conferència Sectorial d’Infància i Adolescència que se celebrarà a la subdelegació del govern espanyol a Tenerife i traslladarà les esmenes del Govern català al text del Ministerio. Entre altres, Campuzano exigirà que la lògica de la sobreocupació tingui en compte tots els territoris, no només Canàries, Ceuta i Melilla i que, per establir un criteri, es tinguin en compte el temps d’estada i els recursos disponibles en el sistema amb l’objectiu de garantir un repartiment just i equilibrat. En aquest sentit, el govern català presentarà una proposta perquè cada territori reservi un mínim d’un 25% de les seves places d’atenció a la infància a l’acollida d’aquests joves, existint sobreocupació quan se superi el 150% en el cas de Canàries, Ceuta i Melilla, i del 175% en la resta de territoris.

Entre les esmenes, també sol·licitarà que el trasllat dels joves es realitzi un cop estigui acreditada la seva minoria d’edat, no abans, i que es respectin les competències catalanes exclusives en matèria d’infància.

D’altra banda, el govern demanarà que, en els criteris d’aplicació d’aquest pla de resposta a una situació de sobreocupació, s’inclogui el finançament per part de l’Estat d’aquestes acollides, d’acord amb uns criteris transparents i clars basats en l’ocupació – ordinària i extraordinària – existent, segons informació actualitzada facilitada per cadascun dels territoris. També que aquells que assumeixin l’acompanyament dels joves més enllà dels 18 anys, com és el cas de Catalunya, rebin finançament addicional per poder atendre’ls amb totes les garanties i facilitar el seu procés d’integració.

Publicitat
Publicitat

A més, Campuzano tornarà a insistir en la necessitat de constituir un grup de treball per abordar les polítiques de coordinació, planificació, informació i fons per donar l’atenció necessària a aquests joves. En aquest sentit, traslladarà set objectius que el grup haurà d’abordar amb urgència:

  1. Acordar i treballar per un fons de finançament necessari per a l’acolliment i inserció dels infants i joves migrants no acompanyats.
  2. Establir els circuits i les contingències del repartiment dels infants i joves migrants no acompanyats.
  3. Acordar les polítiques d’acompanyament dels joves migrants no acompanyats majors de 18 anys.
  4. Establir un sistema de recollida d’informació comuna per a totes les Comunitats Autònomes.
  5. Establir un acord amb la Fiscalia per a determinar l’edat de la manera més ràpida possible.
  6. Disposar de la informació prèvia i en temps real de les noves arribades dels infants i joves migrants no acompanyats.
  7. Treballar coordinadament amb el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

El titular de Drets Socials compartirà totes aquestes qüestions demà, en la Conferència Sectorial d’Infància i Adolescència que se celebrarà a partir de les 17h a la subdelegació del govern espanyol a Tenerife. L’acompanyarà la Secretària d’Infància, Adolescència i Joventut, Núria Valls.

Les dades catalanes d’atenció a joves migrants sols

Catalunya, a través del sistema de protecció a la infància de la Generalitat, ha atès des del 2007 més de 14.000 joves menors d’edat. L’any passat van entrar al sistema més de 2.300 menors i, aquesta primera meitat de l’any, gairebé 1.400 de nous. El contingent atès avui per la Generalitat s’acosta als 7.000 joves, entre ells més de 4.000 de més de 18 anys que continuen sent atesos fins als 23 anys per garantir la seva adequada inserció sociolaboral. Per fer possible l’atenció d’aquests nois i noies s’han creat i finançat milers de places, passant d’unes 800 (2017) a prop de 4.000 (2024). Aquestes xifres posen de manifest que el sistema català de protecció a la infància no només està sobre ocupat, sinó que el Govern de la Generalitat ha hagut de dur a terme una feina ingent per quadruplicar les places i finançar-les. A més, és important destacar l’esforç de l’Administració catalana en l’acompanyament de joves extutelats, entre els 18 i els 23 anys. Catalunya és pionera i referent en aquest àmbit i un dels pocs territoris de l’Estat espanyol que disposa d’un servei d’aquestes característiques.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here