40 anys de la posada en funcionament del primer aerogenerador a Catalunya

El 10 de març de 1984, a Vilopriu, al Baix Empordà, un centenar de persones van celebrar la posada en funcionament del primer aerogenerador dissenyat i construït totalment a Catalunya, l’aerogenerador Ecotècnia 12/15, batejat així pels 12 metres de diàmetre de les pales i 15 kW de potència nominal.

El nucli inicial de membres d’Ecotècnia, el 10 de març de 1984 a Vilopriu, en la base de l’aerogenerador 12/15 acabat d’inaugurar. D’esquerra a dreta, a peu dret, Josep Congost, Joaquim Corominas, Pep Prats, Pere Escorsa, Antoni Martínez, Ermen Llobet. Ajupits, Pep Puig, Miquel Cabré, Pere Viladomiu i Xavier Travé.

La cooperativa Ecotècnia s’havia fundat 3 anys abans, el 1981, creada per un grup de 9 enginyers amb l’objectiu de desenvolupar tecnologia per a l’aprofitament del vent. Ecotècnia va ser una iniciativa totalment innovadora en el moment, tant per al model empresarial com pel fet d’engegar importants processos de creació d’activitats de recerca i d’innovació, malgrat no comptar amb el suport d’institucions catalanes ni el d’alguns sectors de l’esquerra ambientalista.

El 2007 Alstom, una multinacional d’enginyeria, compra Ecotècnia. Fins a aquesta data Ecotècnia havia instal·lat més 1.500 turbines en 72 parcs eòlics, amb una capacitat total de 1.433 MW. Tenia 765 treballadors i operava tres fàbriques d’assemblatge d’aerogeneradors.

En Pep Puig, un dels enginyers cofundador d’Ecotècnia, mostra en el següent vídeo fet per al 30è aniversari, moments del disseny i la construcció de l’aerogenerador Ecotècnia 12-15.