Comunicat de l’ANC davant de les desinformacions interessades publicades recentment

Reproduïm el comunicat a continuació:

Davant de les desinformacions interessades que s’han publicat recentment volem aclarir que:

– L’impuls a una llista cívica és en el Full de ruta del 2022 (abans que entrés l’actual Secretariat Nacional). S’hi manté en el Full de ruta del 2023 amb més concreció. Tots dos fulls de ruta van ser aprovats pels socis amb àmplies majories.

– Quan es parla de la “direcció” de l’Assemblea es tergiversa sovint el concepte. Som una entitat assembleàriaL’òrgan de govern és el Secretariat Nacional, format actualment per més de seixanta persones, totes elles escollides pels socis. Totes les decisions es prenen per àmplies majories en els plenaris que fa cada mes aquest òrgan. Els socis, a més d’escollir el Secretariat Nacional, també decideixen el Full de ruta i se’ls consulten les decisions més transcendents.

– El mes de desembre, el Secretariat Nacional va aprovar, amb un suport del 90%, la creació d’un grup de treball que articulés la proposta de la llista cívica.

– Al plenari del mes de gener, aquest grup de treball (format per una trentena de secretaris nacionals) va presentar, ben definit, el projecte de la Llista Cívica per la Independència, la pregunta i el termini de 14 dies per votar a la consulta, així com la posada en marxa d’una pàgina web informativa. Va ser aprovat pel Secretariat Nacional amb un suport del 80% i menys del 10% en contra.

– Actualment, s’està explicant el projecte a través d’una web, de comunicació interna, de les XXSS, i de xerrades a tot Catalunya (se’n faran prop de vuitanta), on participaran unes 5.000 persones.

– Si els socis avalen el projecte de la Llista Cívica per la Independència, l’Assemblea impulsarà una agrupació d’electors INDEPENDENT de l’entitat, perquè es presenti a les pròximes eleccions al Parlament.

– Demanem respecte per a tots els socis que van escollir aquest Secretariat Nacional, que han aprovat els últims dos fulls de ruta a les Assemblees Generals Ordinàries de 2022 i 2023, i que de l’1 al 14 de març decidiran si estan d’acord que l’entitat impulsi aquesta iniciativa.


Comunicació
Assemblea Nacional Catalana