El Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació (CUSC) celebra 25 anys

El Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona va ser creat el 1998 per impulsar l’estudi de les interrelacions entre la llengua i la societat, facilitant la col·laboració entre investigadors que treballen des de diferents departaments i amb enfocaments complementaris (recerca). El CUSC combina les activitats de recerca, l’assessorament i la consultoria, i les activitats de formació.

En les memòries anuals, es recull la composició i col·laboradors anuals del centre, també dels becaris i estudiants en pràctiques, els projectes científics liderats per membres del CUSC-UB i els contractes de recerca signats amb altres institucions, entitats o organitzacions. També podeu llegir en les seves publicacions, la trajectròria a través dels números de les dues revistes: Llengua, societat i comunicació (LSC), revista electrònica de periodicitat anual amb monogràfics sobre diferents connexions entre la llengua, la societat i la comunicació en un sentit ampli i els Apunts de Sociolingüística i Política Lingüística per difondre entre el públic els estudis i recerca que es duu a terme en l’àmbit universitari.

Podeu consultar el programa d’activitats que duraran fins al mes de novembre en aquest article. Per a més informació, consulteu el seu web.