El decàleg d’Els Verds – Alternativa Verda sobre el benestar animal

Santiago Vilanova, candidat a l’alcaldia de Barcelona pel partit ecologista Els Verds-Alternativa Verda (EV-AV), ha presentat als mitjans de comunicació un decàleg sobre el benestar dels animals assumint les propostes de la ONG ADDA (Associació Defensa Drets Animals). “És urgent la creació d’una Regidoria de Benestar Animal. A Barcelona hi viuen prop de 190.000 animals de companyia i les deficiències per garantir el seu benestar i el seu control sanitari són cada dia més preocupants”, ha dit el candidat.

Entre les funcions d’aquesta Regidoria de Benestar Animal EV-AV proposa:

1. Agilitzar la construcció i inauguració del nou Centre d’Acollida d´Animals de Companyia (CAACB), aprovat inicialment en la Comissió d’Ecologia Urbana, Infraestructures i Mobilitat, pendent fa més de dotze anys, per millorar la gestió i les condicions de benestar dels animals.

2. Tractament de les façanes de vidre dels edificis de Barcelona per protegir les aus, prevenint i evitant les freqüents col·lisions i mortaldat d’ocells.

3. Participació activa de l’Ajuntament de Barcelona en l’àrea de Collserola en programes de control ètic mitjançant tècniques preventives i d’esterilització dels senglars per reduir-ne la reproducció.

4. Continuïtat i ampliació dels punts de control ètic de les poblacions de coloms amb el pinso anticonceptiu.

5. Pla d’actuació per un control més rigorós i efectiu de la identificació de gossos i gats amb el xip i la xapa.

6. Increment dels espais d’esbarjo per gossos, equipats adequadament per a la higiene i amb espai suficient.

7. Continuïtat i ampliació de la platja per als ciutadans amb els seus gossos.

8. Recuperar i estabilitzar els convenis econòmics amb les entitats que duen a terme la funció de control, cura, alimentació i esterilització de les colònies de gats ferals que conviuen en un espai públic i urbà.

9. Ajuda a les persones grans i vulnerables amb gats i gossos, que tenen dificultats en moments puntuals per malalties i d’ubicació temporals dels animalons quan sigui necessari.

10. Incrementar la presència de varietats d’ocells a Barcelona potenciant les solucions arquitectòniques que integrin espais de nidificació i refugi.