Manifest del Govern del Consell de la República amb motiu del 1r de maig, dia Internacional del Treball

Estem convençuts que només a través de la República Catalana podrem construir un país socialment just i econòmicament avançat.

image_pdfimage_print

L’independentisme català treballa per assolir un Estat en forma de República per raons històriques, culturals, però, principalment ho fa per assolir el benestar de tots els ciutadans.

Tot i l’esforç que fan diàriament els treballadors, les treballadores i les empreses, ens trobem amb unes dades d’ocupació i d’atur molt allunyades de la mitjana de la Unió Europea; com també ho estan els salaris, les pensions i la major part dels serveis socials com la sanitat o l’habitatge entre els més rellevants.

La pujada de preus i de tipus d’interès agreuja la situació de les famílies i també la de moltes empreses, especialment en el sector agrari, on la nostra pagesia, a més, ha de fer front a una sequera persistent que posa en risc la seva supervivència.

Publicitat
Publicitat

En el conjunt dels Països Catalans ens cal treballar, des de tots els fronts, per a aconseguir salaris i pensions dignes, igualtat d’oportunitats, plena ocupació, flexibilitat en el temps de treball, conciliació de la vida personal i laboral i racionalització dels horaris, però també per poder disposar d’habitatges assequibles, un sistema sanitari que funcioni, amb els serveis i els professionals necessaris, sense llistes d’espera, i una xarxa autèntica de protecció social.

En l’àmbit més estrictament laboral necessitem un marc propi de relacions laborals, basat en el diàleg, l’acord i la resolució extrajudicial dels conflictes, però també en una normativa que vetlli per les condicions de treball i la salut laboral i garanteixi l’efectiva responsabilitat social de les empreses i la seva productivitat.

A un nivell més macroeconòmic, ens cal poder disposar d’un model més diversificat, on la indústria recuperi protagonisme i les activitats agràries i ramaderes se sentin protegides alhora que contribueixen a combatre el despoblament de moltes comarques, el risc d’incendis i potencien el consum de proximitat. Un país d’emprenedors i emprenedores, que fomentin l’economia del coneixement i la social.

La situació actual no és la desitjada i, a més, ens cal afrontar reptes nous en l’àmbit del desenvolupament sostenible, com ara combatre els efectes del canvi climàtic i impulsar la digitalització evitant bretxes entre els ciutadans.

Volem una República catalana que aposti per totes les formes de democràcia en el treball: des de la participació dels treballadors en les empreses i les diferents formes de cogestió a l’economia social. Volem que la Catalunya independent avanci i aprofundeixi per aquest camí, que les societats més prosperes i alhora cohesionades d’Europa han seguit durant dècades i que ha estat la clau del seu progrés econòmic i del nivell superior d’igualtat social.

Per assolir tots aquests objectius ens és del tot imprescindible donar compliment al mandat de l’1-O, per disposar d’un estat independent que prioritzi el benestar de tots els ciutadans i consideri immoral la riquesa material obtinguda a costa de la dignitat de les persones i de la sostenibilitat del medi ambient.

Estem convençuts que només a través de la República Catalana podrem construir un país socialment just i econòmicament avançat.