Empresa i Treball i la Fundació Secretariado Gitano impulsaran actuacions específiques per afavorir l’accés al món laboral de la població gitana

El Departament d’Empresa i Treball, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i en col·laboració amb la Fundació Secretariado Gitano, reforçarà els pròxims 4 anys les polítiques i programes adreçats a millorar l’accés al mercat laboral de la població gitana. Aquest compromís queda fixat al conveni que aquest matí han signat el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió; el director del SOC, Juan José Torres i López; i el director general de la Fundació Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez.

L’acord té una vigència de quatre anys, prorrogables, durant els quals les tres parts dissenyaran actuacions que afavoreixin l’accés al món laboral de les persones gitanes així com la qualitat de l’ocupació a través de la millora de les competències bàsiques, transversals i professionals. Per assolir-ho es dissenyaran itineraris integrals d’inserció sociolaboral i mesures complementàries que permetin:

  1. Incrementar l’accés al mercat laboral de la població gitana
  2. Incrementar la participació de les dones gitanes en el mercat laboral
  3. Incrementar la qualificació bàsica i professional de la població gitana per a la millora de la seva ocupabilitat
  4. Incorporar a la població gitana en un mercat laboral digitalitzat.
  5. Millorar les competències emprenedores de la població gitana que permetin professionalitzar, regularitzar i fer viables les activitats per compte propi, especialment en el sector de la venda ambulant.
  6. Augmentar la sensibilització i el compromís de les empreses en la inclusió sociolaboral de la població gitana
  7. Afavorir l’accés i ús en igualtat dels serveis públics
  8. Millorar la imatge social negativa que pateix la població gitana, combatre la discriminació i promoure polítiques més actives d’inclusió social.

La comunitat gitana és un dels grups socials més desafavorits i afectats pels processos d’exclusió social i discriminació. Aquesta discriminació afecta, principalment, els àmbits de l’educació i l’ocupació. Dos exemples: les persones gitanes en situació d’atur representen el 52% enfront del 14% de la població general; i el 63% de les persones joves gitanes entre 16 i 30 anys no estudien ni treballen.