El Consorci per a la Normalització Lingüística presenta una web per aprendre gramàtica segons el nivell de coneixements de català

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) posa a disposició de tothom un nou apartat al web dedicat a la gramàtica del català. L’eina pretén ser un recurs de capçalera per a qualsevol aprenent o parlant de català i una eina per al professorat de llengua catalana a qualsevol centre d’ensenyament. Durant el curs 2021-22 aquesta gramàtica s’ha utilitzat dins del CPNL com un complement per a l’aprenentatge dels alumnes dels 22 centres de normalització lingüística.

El nou recurs destaca per l’estructuració del contingut segons els nivells dels cursos de català del CPNL. D’aquesta manera, els continguts s’ajusten al nivell d’aprenentatge de cada alumne, des del primer curs de nivell bàsic fins al nivell superior. L’eina es vertebra a partir de quatre grans apartats que contenen tots els camps essencials de la llengua catalana: ortografia i fonètica, morfosintaxi, lèxic i textual. A banda de l’organització per grau i nivell, la pàgina també disposa d’un cercador a partir de paraules clau que introdueixi l’usuari o bé d’una cerca avançada que permet filtrar segons tipologia, categoria i nivell. Tots aquests aspectes converteixen la Gramàtica per aprendre català al CPNL en una eina útil per a tots els aprenents, independentment de la competència lingüística de què disposin.

Aquesta gramàtica està concebuda per ser una eina didàctica i entenedora. Per això els materials que la formen tenen un enfocament basat en la comunicació i estan organitzats pels aspectes Ortografia i Fonètica, Morfosintaxi, Lèxic, Textual i Visual. Les pàgines dels nivells bàsic i elemental incorporen recursos interactius basats en la gramàtica cognitiva, alguns dels quals amb àudios, i combinen l’explicació teòrica amb exercicis pràctics que permeten consolidar el coneixement de l’alumnat. El contingut de la Gramàtica per aprendre català al CPNL és una publicació que es va actualitzant de forma constant i que s’ha construït gràcies a les aportacions del professorat i les propostes de l’alumnat.

Del setembre de 2021 —quan es va posar en línia el lloc web per a l’alumnat i el professorat del CPNL— fins a dia d’avui ha rebut 1.317.735 visites, amb un total de gairebé 200.000 usuaris. Entre les pàgines més consultades, destaquen les dedicades als verbs, als pronoms febles o als numerals.

Consorci per a la Normalització Lingüística

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és un ens del sector públic format per la Generalitat de Catalunya i 137 administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) que té l’objectiu de facilitar el coneixement i l’ús del català a la població adulta i la promoció territorial de la llengua.

Adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de la Secretaria de Política Lingüística, actualment disposa d’una xarxa territorial de 22 centres de normalització lingüística i 146 punts d’atenció arreu de Catalunya. El treball en xarxa i el compromís de les diverses institucions que en formen part, fan del CPNL un agent clau per a la cohesió social del país.